Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Ingen överenskommelse om ett nytt LAS

Ingen  överenskommelse om ett nytt LAS

Parterna (LO, PTK och Svenskt Näringsliv) kom långt i LAS-förhandlingarna men nådde inte hela vägen fram till ett nytt avtal.

Det har funnits många konkreta förslag för ett reformerat LAS uppe på förhandlingsbordet men förhandlingarna som har pågått sedan 2017 nådde inte hela vägen fram, parterna står fortfarande för långt ifrån varandra.

Transportföretagens vd Marcus Dahlsten har varit med i förhandlingarna. Han anser att ett nytt huvudavtal för att reglera anställningsskyddet på svensk arbetsmarknad är nödvändigt.

”Vi beklagar att det inte blev någon överenskommelse mellan parterna. Vi hade velat se en genomgripande förändring av LAS. Transportsektorn är dessutom hårt drabbad i spåren av coronapandemin och därför är en reformation av arbetsrätten nödvändig”, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Arbetsgivarna har erbjudit omfattande åtgärder för stärkt kompetensutveckling och tryggare anställningsvillkor, men det motparten erbjudit för att ge en mer flexibel och bättre fungerande arbetsmarknad har inte varit tillräckligt för att enighet skulle nås.

 ”Förhandlingarna har varit konstruktiva men vi nådde inte ända fram. Det är viktigt att svensk arbetsrätt speglar arbetsmarknadens förutsättningar och behov för att skapa en bättra balans på arbetsmarknaden”, avslutar Marcus Dahlsten.

Vad händer nu? Regeringen och samarbetspartierna har kommit överens om att genomföra förslagen i den statliga utredningen om parterna inte lyckas komma överens. Vi utgår från att det nu blir så. 

För eventuella frågor eller press kontakta Ebba Fredin, pressansvarig Transportföretagen 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.