Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Helikopter för skogsbrandbekämpning – Sveriges flygande brandkår

Sommaren 2020 inleddes med mycket höga temperaturer och lite nederbörd, vilket ledde till stor brandrisk i nästa hela Sverige.

Vid bekämpning av skogsbränder är det viktigt att snabbt få släckningsresurser på plats. Ofta är bränderna i oländig terräng i väglöst land och det kan ta tid för markbundna släckningsresurser att nå fram. Ibland går det överhuvudtaget inte att komma fram med brandbilar till de drabbade skogsområdena. Då behövs helikoptrar som snabbt kan påbörja släckningsarbetet. 

Att arbeta med helikoptrar under skogsbrandsbekämpning har många fördelar:

  • Stor geografisk spridning gör att de finns till hands utan långa anflygningar
  • Stor lokalkännedom
  • Varierande helikoptertyper och storlekar för olika typer av uppdrag
  • Hög beredskap med kompetent personalmed stor erfarenhet från komplicerade flyguppdrag
  • Stor erfarenhet från bekämpning av 2018 års skogsbränder
  • Kan med fördel även användas vid andra typer av brandbekämpning
  • Transportföretagen har många helikopterföretag som medlemmar med rätt utrustning, hög kompetens och stor erfarenhet av skogsbrandsbekämpning. Klicka här för att läsa mer om dem och hur du kommer i kontakt med dem

Transportföretagen har många helikopterföretag som medlemmar med rätt utrustning, hög kompetens och stor erfarenhet av skogsbrandsbekämpning Klicka här för att läsa mer om dem och hur du kan kontakta dessa företag.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.