Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Framtidens sjöfartskompetens

Chalmers tekniska högskola och Linnéuniversitetet har tagit initiativ till att utreda Sveriges behov av sjöfartskunskap i vid bemärkelse. I den nyligen offentliggjorda rapporten kan man bland annat läsa:

”…utgångspunkt för rapporten har varit Sveriges behov av sjöfartskunnig personal ur ett samhällsperspektiv, omfattningen av behovet samt vilka typer av kompetenser som efterfrågas i ett långsiktigt perspektiv. Behovsinventeringen kommer utgöra ett underlag för utvecklingsarbetet inom sjöfartsområdet vid lärosätena och som ett viktigt beslutsunderlag för fortsatt investering i sjöfartsutbildningar.”

Det är viktigt att lärosätenas utbildningsplatser motsvarar branschens efterfrågan såväl idag som på sikt. Av lika stor betydelse är att utbildningsinnehållet ständigt utvecklas för att motsvara företagens rekryteringsbehov. Rapporten är ett intressant bidrag till en dialog i båda de avseendena,

Säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Transportföretagen har intervjuats och tillhandahållit underlag till arbetet med rapporten:

Läs hela rapporten här.

För mer information är du välkommen att kontakta Eva Olsson, som arbetar med dessa frågor på Transportföretagen

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.