Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Grönt ljus för fortsatt skattebefrielse för biogas, besked om HVO dröjer

Sveriges regering har hos EU-kommissionen sökt möjlighet att fortsätta skattebefria olika typer av biodrivmedel. Ansökan rörande skattebefrielse för biogas och biogasol som drivmedel för fordon och för uppvärmning under tio år fr o m 2021 var en av två ansökningar som gjordes. Nu i veckan kom besked om att EU-kommissionen ger Sverige möjlighet att göra så. Rörande den ansökan som gjorts av svenska regeringen gällande skattebefrielse för andra former av biodrivmedel, såsom HVO, finns idag inget besked.

- Det är positivt att regeringen arbetar för fortsatt skattebefrielse av biodrivmedel. Beskedet om att biogas och biogasol som drivmedel för fordon och för uppvärmning kan undantas från skatt i ytterligare tio år är det första beslutet av två till Sverige från EU-kommissionen i frågan och är glädjande. Vad som gäller för övriga biodrivmedel är ännu inte beslutat, men Sveriges regering driver tillsammans med oss och flera andra aktörer på i Bryssel för att även andra biodrivmedel såsom HVO ska få fortsatt skattebefrielse efter årsskiftet. Svenska bussar kör idag till över 80% på förnyelsebara drivmedel och vi vill fortsätta leda omställningen till en klimatsmart fordonsflotta, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.