Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Förhandlingsverksamheten med anledning av coronaviruset

Med anledning av det nya coronaviruset går förbunden inom Transportföretagen och Svenska kommunalarbetareförbundet samt Transportarbetareförbundet ut med en gemensam instruktion till våra lokala parter. Detta för att undvika missförstånd och oklarheter till hur förhandlingarna kommer att fortskrida.

Vi har en gemensam skyldighet att lösa alla förhandlingsfrågor på ett konstruktivt sätt även om fysiska möjligheter till möten begränsas. Istället använder vi tekniska möteslösningar som exempelvis Teams eller Skype, telefon och mejl för att lösa de förhandlingar som våra respektive medlemmar behöver hjälp med. Även våra företag bundna av kollektivavtal har samma möjlighet att hantera förhandlingar med sina fackliga motparter genom de kommunikationsmedel som finns tillgängliga.

Grunden till beslutet är att vi har en gemensam skyldighet att begränsa smittspridning och att vi har ett arbetsmiljöansvar för våra respektive anställda samt ett ansvar att begränsa risker för våra medlemmar. Detta samtidigt som vi ska uppfylla våra rättigheter och skyldigheter vad gäller information och förhandlingar.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.