Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Förändrade föreskrifter och ny gemensam branschmodell för YKB-fortbildning

Den 23:e maj börjar nya, EU-gemensamma regler att gälla för den som ger utbildning för yrkesförarkompetens.  Bland annat krävs att utbildare efter detta datum behöver inkomma med en anmälan om ändring innan utbildning påbörjas enligt de nya reglerna. Ny uppdaterad branschgemensam modell finns nu att ta del av för godstransporter och persontransporter. 

I dag har Transportföretagen tillsammans med branschen arbetat fram nya riktlinjer för branschgemensamma modeller gällande YKB-fortbildningen för persontrafik och godstrafik.  

Om du som medlemsföretag har tillstånd att bedriva fortbildning omfattas du av de nya regler som Transportstyrelsen har presenterat för befintliga tillståndshavare:  

 • En grundutbildning som påbörjats innan den 23 maj 2020 får genomföras enligt äldre föreskrifter. 
 • Utbildare behöver efter den 23 maj 2020 inkomma med en anmälan om ändring innan utbildning påbörjas enligt de nya reglerna. Det gäller både för grund- och fortbildning 
 • Anmälan ska kompletteras med en uppdaterad utbildningsplan senast den 31 december 2020. 

Mer information om de nya reglerna hittar du på hos Transportstyrelsen via denna länk

Nationell överenskommelse ykb-fortbildningen

Faktaruta

Utöver nyheterna kring anmälan om ändring innan utbildning finns ett flertal övriga nyheter att beakta: 

 • Nytt ämnesområde (mål) och tre nya nationella ämnen

o              Nytt Ämnesområde 1.3a Riskmedvetenhet 

o              Nytt ämne: 2.1.5 rörande kör-och vilotider och regelverk om färdskrivare 

o              Nytt ämne 3.1.7 Risker vid alternativa bränslen 

o              Nytt ämne (gods) 1.4.16 Lossning av gods 

 • Minst ett eller flera ämnen per obligatoriskt ämnesområde (mål) måste ingå i fortbildningen och detta under förutsättning att man kan nå målen som anges i förordningen.2 kap 1-1c §§. ( Hänvisning finns i 3kap 1§)
 • Fortbildningen ska vara lärarledd och innehålla både teoretiska och praktiska moment. Den får bedrivas med hjälp av informations- och kommunikationstekniska verktyg eller avancerade simulatorer. Sådana verktyg får innefatta lärande på distans. Fortbildningen får dock bestå av högst tolv timmars lärande på distans. Förordning (2020:302).  

De branschgemensamma modellen tillåter lärarledd distansundervisning enligt följande: 

Godstransporter: Branschöverenskommelsen innebär att utbildaren/företagen kan erbjuda distansutbildning på en hel delkurs. 

-        Det innebär dock att varje utbildare/arbetsgivare/förare måste säkerställa att föraren inte överstiger 12 h lärarledd distansundervisning under fortbildningen inför varje delkurstillfälle. 

samt

-        Ändring av delkursintyg: Det måste framgå på samtliga delkursintyg antalet timmar som skett via lärarledd distansutbildning. Detta för att möjliggöra inrapporteringen till Transportstyrelsen.

Persontransporter: Branschöverenskommelsen tillåter 2 timmars lärarledd distansutbildning per delkurs. Varje utbildare/arbetsgivare måste säkerställa att maximalt antal timmar för distansundervisning under fortbildningen inte överskrids.

samt  

-        Ändring av delkursintyg: Det måste framgå på samtliga delkursintyg antalet timmar som skett via lärarledd distansutbildning. Detta för att möjliggöra inrapporteringen till Transportstyrelsen.

 • Fortbildningen ska uppgå till 35 timmar. En delkurs motsvarar 7 timmar. En delkurs får delas upp på två på varandra följande dagar enligt 
  Förordning (2020:302).  
 • Fortbildningen ska vara anpassad till den enskilda förarens utbildningsbehov och till den senaste utvecklingen inom relevant teknik och reglering. Fortbildningen ska innehålla minst en delkurs i trafiksäkerhet. Detta motsvarar delkurs 5 i den branschgemensamma modellen för ykb-fortbildningen 
 • Tyngdpunkten i fortbildningen ska ligga på ämnena trafiksäkerhet, arbetsmiljö samt på att minska den miljöpåverkan som det innebär att framföra fordonet.  
Maria Sjölin Karlsson

Kontakt

Maria Sjölin Karlsson Regionalt verksamhetsansvarig kompetensförsörjning Telefonikon 08 762 71 55

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.