Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Besöksnäringen behöver branschspecifika stöd nu

Anna Grönlund

Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag. Foto: Lena Engstrand

Idag presenterade näringsminister Ibrahim Baylan en ändring i det nationella regionalfondsprogrammet som möjliggör satsningar för små och medelstora företag inom turism och besöksnäring. Därtill förlänger regeringen Tillväxtverkets uppdrag med en samverkansarena i besöksnäringen.

Ändringen i det nationella regionalfondsprogrammet innebär, under förutsättning att EU-kommissionen ger sitt godkännande, att Tillväxtverket ges möjlighet att genomföra en utlysning om 70 miljoner kronor för kapacitetshöjande insatser i besöksnäringens företag. Ändringen är ett resultat av regeringens uppdrag till Tillväxtverket att i samverkan med regioner förbereda och vidta åtgärder för att inom regionalfondsprogrammen kunna möta de ekonomiska effekterna av covid-19-utbrottet.

-Alla satsningar på landets av Coronakrisens hårt drabbade besöksnäring är välkomna. Nu ska vi analysera dagens besked och se vad utlysningen för de kapacitetshöjande insatserna konkret kan innebära för våra medlemsföretag, säger Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag inom Transportföretagen i en kommentar. Anna Grönlund nämner också att både regeringens tidigare beslutade omställningsstöd och möjligheten till korttidspermittering gett landets bussföretag stöttning i det svåra läge som våren och sommaren 2020 inneburit. Så fortsätter hon:

-Men det näringen behöver nu och genast är direkta och branschspecifika stöd, annars kommer stora delar av besöksnäringen och inte minst landets turistbussföretag att slås ut innan året är till ända. Vi har från Sveriges Bussföretag föreslagit ett direkt riktat stöd till företag med avställda turistbussar. Ett retroaktivt stöd som träffar rakt in i de företag som under många månader inte haft någon verksamhet alls och ett initiativ som sett till andra stödåtgärder både är förhållandevis billigt och därtill enkelt går att administrera och kontrollera eftersom avställda bussar idag registreras hos Transportstyrelsen. Vi har haft flera kontakter med regeringen i frågan och ska ta upp frågan igen i augusti, men än så länge har vi tyvärr inga konkreta besked. 

Läs Sveriges Bussföretags förslag

Läs mer om regeringens förslag

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.