Vägforum 2024

20 mars 2024
IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm

09.30 - Registrering och förmiddagskaffe

Program

 • 1

  10.00

  Välkommen Tina Thorsell, samhällspolitisk chef, Transportföretagen

  10.05 - Moderator Per Ankersjö inleder konferensen

 • 2

  10:10 - 10:30

  Regeringens prioriteringar - och arbetet med en ny nationell plan för planperioden 2026–2037

  Infrastrukturminister Andreas Carlson

  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 • 3

  10:30 - 11:15

  Kan alternativ finansiering stärka transportinfrastrukturen?

  Wikinarium under ledning av ek. dr Fredrik Bergström. Linus Eriksson, vd, Öresundsbron AB medverkar.

  – Vad är alternativ finansiering/organisering?

  – Vilka är för- och nackdelarna?

  – När kan alternativ finansiering vara ändamålsenligt?

  – Erfarenheter från tidigare projekt

 • 4

  11:15 - 11:20

  Bensträckare

 • 5

  11:20 - 11:50

  EU växlar upp i klimatpolitiken – är vi redo?

  Magnus Nilsson, miljökonsult, Lisa Eriksson, kvalificerad utredare, Trafikanalys

  Avslutas med samtal under ledning av Per Ankersjö.

  Magnus Nilsson är miljökonsult med EU som specialitet. Han ger oss en inblick i EU:s reformpaket Fit for 55. Lisa Eriksson är kvalificerad utredare på statliga Trafikanalys och har analyserat vad Fit for 55 betyder för transportsektorn.

 • 6

  11:50 - 13:00

  Lunch

 • 7

  13:00

  Fordonsdata till nytta för vägunderhåll – erfarenheter från Trafikverket, Göteborgs Stad och kollektivtrafiken Sundbyberg

  Anna-Karin Salmi, Managementkonsult, ViaPM AB. Projektledare för Trafikverkets projekt Digital Vinter

  Fordonsdata och digitalisering – möjliggörare för mer hållbart och kostnadseffektivt vägunderhåll och styrning av kollektivtrafik. Några exempel från sommar- och vinterunderhåll från olika väghållare.

 • 8

  13:20 - 13:50

  Och så detta med AI…

  - mänsklighetens undergång eller möjlighet eller både och?

  Per Olof Arnäs, doktor i logistik

 • 9

  13:50 - 14:15

  Så kan offentlig upphandling bli en drivkraft i omställningen

  - särskilt om gröna strategier och kravställning, vikten av att ha koll på sina underleverantörer samt uppföljning

  Catharina Piper, advokat och delägare, advokatbyrån Moll Wendén

 • 10

  14:15 - 14:30

  Upphandling – vad är problemet?

  Panelsamtal med bl.a Per Bondemark, vd Maserfrakt och Betina Hammargren, vd, MLT.

 • 11

  14:30 - 15:00

  Eftermiddagskaffe

 • 12

  15:00 - 15:15

  Elektrifiering av lastbilstransporterna – så ser behovet av laddinfrastruktur ut

  Nicklas Johnson, AB Volvo

  Volvo vet hur deras lastbilar rör sig. Med hjälp av den här datan vet de också var behovet av laddinfrastruktur finns. Den ska finnas där lastbilarna rör sig.

 • 13

  15:15 - 16:00

  Nu elektrifierar vi skogstransporterna -skogsindustrins elektrifieringsprojekt

  - Erfarenheter av en 70 tons elektrisk timmerlastbil

  - Hur undanröjer vi barriärer för elektrifieringen?

  Anna Pernestål, seniorforskare, Skogforsk, Lars Reinholdsson,vd, LBC Frakt, Anton Ahlinder, verksamhetsutvecklare, SCA

 • 14

  16:00 - 16:45

  Digitalisering, elektrifiering, AI, omställning

  - klarar vi kompetensförsörjningen?

  Medverkan av bl a Caj Luoma, chef kompetensförsörjning och Tomas Tärnfors, branschutvecklare kompetensförsörjning, Transportföretagen, medlemsföretag, representanter för yrkesutbildningar m fl.

 • 15

  16:45 - ca 18:00

  Avslutning och mingel

  Vi avslutar med ett mingel, passa på att mingla och snacka med kollegor!