Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Yrkeskompetensbevis, YKB

Den 1 januari 2008 trädde lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens ikraft. Genom lagen infördes en ny obligatorisk utbildning för yrkesförare. Lagen avser grundutbildning och fortlöpande utbildning, inom såväl gods- som persontransportsektorn.

Den som genomgått den nödvändiga utbildningen får ett yrkeskompetensbevis, YKB, – ett bevis som man som yrkesförare alltid ska ha med sig. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning för att förnya beviset.

Den nya lagstiftningen ger upphov till många frågeställningar och här har vi försökt samla och svara på de vanligaste. Fokus är på persontransporter. Förhoppningen är att du som arbetsgivare skall ha nytta av informationen.

Denna sammanställning gör inte anspråk på att vara uttömmande. Du är därför varmt välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor eller önskar fördjupade svar.

Sveriges Bussföretag, maj 2017

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.