Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

EU:s vägpaket/Mobility package

Vilka konsekvenser får EU:s vägpaket för bussbranschen?

Här kommer information kring implementeringen av EU:s vägpaket att löpande läggas upp. Arbetet kommer ske successivt under ett antal år och därför finns inte alla detaljer tillgängliga ännu.

Den 8 juli 2020 beslutade EU-parlamentet att anta det så kallade vägpaket 1, även kallat mobility package 1. Det består av flera reformer för vägtransportsektorn där vissa delar gäller både buss- och godstrafik medan andra enbart rör godstrafik. Syftet med de nya reglerna är att förbättra arbetsvillkoren för förare, reglera utstationering av förare vid internationella transporter och uppdatera bestämmelserna om tillträde till marknaden. Regelverket införs successivt under kommande år, där förändringar av kör- och vilotider var först ut och delvis började gälla från den 20 augusti 2020.

Sveriges Bussföretag har arbetat med att ta fram en sammanställning av de förändringar som rör bussbranschen och gjort konsekvensanalyser av dessa. I filmen nedan gör Oscar Sundås, branschutvecklare, några nedslag bland förändringarna. 

Ladda ner det samlade dokumentet som Sveriges bussföretag har tagit fram. Logga in för att kunna ladda ned dokumentet nedan.

 

Här kan du se en film med vår medarbetare Oscar Sundås som ger er ett axplock ur det nya vägpaketet.

Se film om det nya vägpaketet

Här kan du se en film med vår medarbetare Oscar Sundås som ger er ett axplock ur det nya vägpaketet.

Oscar Sundås

Kontakt

Oscar Sundås Branschutvecklare Sveriges Bussföretag, ansvarsområde turist- och beställningstrafik, kommersiell linjetrafik Telefonikon 08 762 66 75

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.