Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Kör- och vilotider

EU:s regelverk för kör- och vilotider är omfattande och uppfattas som mycket komplicerat av landets bussföretagare. Sveriges Bussföretag och våra medlemsföretag är tydliga med att det ska finnas regler för arbetstid och vila – men de måste vara rimliga och möjliga att följa i den dagliga verksamhet som förare och företagare verkar i.

Med anledning av den pågående covid-19 pandemin har Transportstyrelsen fattat beslut om omfattande undantag från EU:s kör- och vilotidsförordning. Se här för mer info

Läs mer om Kör- och vilotider i vår arbetsgivarguide

Trafiken är många gånger oförutsägbar och resenärer har ibland behov och önskemål som dyker upp under en resa. Det måste vara möjligt att anpassa bussresan efter det utan att förare och företagare riskerar böter och sanktionsavgifter, i förlängningen till och med indragna trafiktillstånd, grunden för ett bussföretags existens. 

Sveriges Bussföretag arbetar för att den svenska tillsynen av regelverket ska verklighetsanpassas. Därför har vi gjort ett antal rapporter och förslag som vi överlämnat till myndigheter och beslutsfattare i Sverige och i EU. Se relaterat material till vänster. Dessutom vill vi att regelverket ändras så att det blir olika regelverk för buss och lastbil – förutsättningarna för att köra människor och gods skiljer sig och regelverket behöver ta hänsyn till detta. 

Du som berörs av reglerna kan ta del av Transportstyrelsens dokument
Vägledning vid tillämpning av kör- och vilotider.

Medlemmar har också möjlighet att ringa direkt till förbundets experter och få råd och stöd. Är du inte medlem men ändå vill veta mer om regelverket och dess konsekvenser, till exempel för förare och beställare av trafik, får du gärna titta på filmen nedan som vi lanserade i oktober 2015. 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.