Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Utvecklingsprojekt för bussbranschen

Sveriges Bussföretags branschutskott bereder ansökningar för angelägna branschprojekt. Pengarna kommer från Svenska Bussbranschens Riksförbund som varje år delar ut en summa ur det kapital som förbundet sedan 1 januari 2014 förvaltar för detta ändamål.

Söka medel kan medlemmar i Svenska Bussbranschens Riksförbund, medlemmar i Sveriges Bussföretag, regionala bussbranschföreningar, styrelsen i Svenska Bussbranschens Riksförbund, styrelsen i Sveriges Bussföretag samt branschutskottet i Sveriges Bussföretag. Dessa intressenter kan söka ensamma, tillsammans eller med partners.

Nedan under Relaterat kan du läsa mer om de villkor som gäller för branschprojekten och hämta ansökningsblanketten.

Styrelsen i Svenska Bussbranschens Riksförbund fattar beslut om vilka projekt som ska beviljas medel, efter yttrande av Branschutskottet i Sveriges Bussföretag. Besluten kan inte överklagas.  

Här är styrelsen som beslutar om medlen:

Henrik Birath - ordförande Björks & Byberg
Arne Veggeland  Vy Sverige AB
Irene Svänson Connect Bus Sverige AB
Jonas Kempe Nobina
Lars- Erik Granberg Granbergs Buss AB 
Jan Kilström Keolis Sverige AB
Eva Tiséus  Transdev Sverige AB 

 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.