Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Senaste nytt om turistbussresor inom och utanför Sverige under pandemin

På denna sida uppdaterar vi kontinuerligt informationen kring förutsättningarna för gränsöverskridande busstrafik samt allmänna frågeställningar kring paketresor och turistbussresor. Tänk på att informationen snabbt kan ändras med anledning av pandemins utveckling.

Utrikesdepartementet uppdaterar sin avrådan med jämna mellanrum. För aktuell lista över vilka länder som UD avråder från resor till, besök Sweden Abroad

Enligt paketreselagen har en resenär som köpt en paketresa rätt att avboka utan kostnad om det är farligt eller inte tillrådligt att åka till resmålet. I första hand hänvisas till avrådan från UD, men en dom i ARN har också tydliggjort att om en resenär kan bevisa att det inte är tillrådligt så kan den få avboka kostnadsfritt. Eftersom avrådan från UD kan komma att förändras, så rekommenderar Sveriges Bussföretag att man som arrangör fortsatt tillåter kostnadsfri avbokning under de sista 14 dagarna före avresa för resmål som ligger utanför EU/EES/Schengen. Vid avbokning som sker innan dess bör ordinarie avbokningsvillkor tillämpas.

ARN, Allmänna Reklamationsnämnden, har kommit med ett antal vägledande domar gällande resor och evenemang. Vi har sammanfattat dessa. Läs mer här

Sveriges Bussföretag publicerade under 2020 ett material kring ansvarsfullt resande i turistbuss. Materialet är tillgängligt för medlemmar. Läs mer här

Vi har också publicerat tips på åtgärder för ett säkert bussresande. Materialet är tillgängligt för medlemmar. Läs mer här 

Resor inom Sverige

De rekommendationer som infördes den 8 december rör inte resande i turistbuss, däremot kan de påverka resor som genomförs. Kontrollera om det är några förändringar eller nya instruktioner på exempelvis restauranger ni ska besöka. 

Inresa till Sverige

Från den 21 december förändras inresereglerna till Sverige. 

Förändringen består i att alla resenärer som kommer från EU/EES omfattas av samma krav vid inresa, även om resenärer kommer från något av de nordiska länderna. 

Alla utländska medborgare över 18 år måste från och med den 21 december kunna visa upp EU:s digitala codivbevis, motsvarande intyg på vaccination eller ett intyg på tillfrisknande de de senaste sex månaderna. Alternativt ska resenären ha testats negativt för covid-19 inom 72 timmar före ankomsten.

Svenska resenärer ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om testning för covid-19 efter utlandsvistelse. 

För mer information se Polisens hemsida 

Resor till utlandet 

I dagsläget förändras inresereglerna till olika länder snabbt. En sammanställning av vilka regler som är dagsaktuella hittas enklast på hemsidan för Sveriges ambassader och konsulat, Sweden Abroad. 

Det är omöjligt att säga hur länge nuvarande situation kommer att pågå och situationen påverkas av många olika beslut från svenska och utländska myndigheter och regeringar. Resenärer som har resor bokade till länder som UD avråder från resor till har rätt att avboka dessa under de perioder som avrådan gäller.

Dagsaktuell information om inreseregler och vilka lokala restriktioner som finns kan också hittas på sidan Re-open EU. Besök sidan 

Många länder har i perioder haft krav på munskydd i exempelvis butiker och kollektivtrafik. Kontrollera vad som gäller i respektive land. 

Eftersom vi i dagsläget inte vet hur UD kommer att besluta kring avrådan framöver och vilken omfattning en avrådan skulle kunna ha, går det inte säkert att säga något kring resor som är planerade efter de nuvarande slutdatumen. Riktlinjen som vi ger är att resenärer bör ha rätt att avboka resor kostnadsfritt på grund av en avrådan inom 14 dagar före avresa.

Nedan finns en sammanställning av vad som gäller i våra närmaste grannländer.

Danmark

Grundregeln är att alla som reser in i Danmark skall uppvisa ett negativt test vid gränsen. Det går att uppvisa ett negativt PCR-test (maximalt 72 timmar gammalt) eller ett negativt antigentest (maximalt 48 timmar gammalt). Tidigare smittade som kan uppvisa dokumentation på tillfrisknande är undantagna från kravet.

Det finns undantag, bland annat personer i transit som reser ut ur Danmark senast 24 timmar efter inresan och barn under 15 år. 

Från och med den 19 december har restriktionerna skärpts vad gäller långväga buss- och tågtrafik i Danmark. På alla expressbussar, fjärrtåg och turistbussar ska resenärerna ha giltigt covidbevis samt munskydd eller visir. Detta gäller även utländska turistbussar. 

Kraven på munskydd eller visir gäller även bussförare och guider, oavsett om de har covidbevis eller inte. 

Danska ambassadens reseinformation hittar du här

Samlad information på coronasmitte.dk

Tyskland

För att resa in i Tyskland skall du vara antingen fullvaccinerad eller ha dokumentation på tillfrisknande. Du kan alternativt uppvisa ett negativt PCR-test eller antigentest (maximalt 48 timmar gammalt). Testresultatet ska visas på tyska, engelska eller franska. 

Den 9 januari klassades Sverige som ett högriskområde och därmed förändrades inresebestämmelserna:

  • Alla resenärer ska nu göra en digital inreseanmälan före inresan (se länk inklusive information om undantag nedan). Undantagen som är relevanta är framförallt om du enbart ska passera genom Tyskland eller stanna i landet mindre än 24 timmar. 
  • Om du inte är vaccinerad eller tillfrisknad så gäller tio dagars karantän efter ankomst. Detta medför i praktiken att det är svårt att ta med ovaccinerade på resor. 
  • Reglerna för inresa gäller alla personer från sex års ålder. 

Den 18 november beslutade regeringen i Tyskland tillsammans med de 16 förbundsländerna om en överenskommelse för fortsatt bekämpning av smittspridning. Som tidigare så varierar nivåerna på restriktioner mellan förbundsländerna, men modellen är gemensam. 

Reglerna är på två nivåer och benämns 3G och 2G. De tre G:na står för Geimpft (att man är fullvaccinerad), Genesen (att man har tillfrisknat) respektive Getestet (att man har testat sig). Det har dessutom tillkommit en ytterligare nivå, benämnd 2G+. De olika nivåerna innebär:

  • 2G: Tillträde endast för de som är vaccinerade eller har tillfrisknat.
  • 2G+: Tillträde endast för de som är vaccinerade eller har tillfrisknat samt utöver detta kan uppvisa maximalt 24 timmar gammalt snabbtest eller ett maximalt 48 timmar gammalt PCR-test.
  • 3G: Tillträde endast för de som är vaccinerade, har tillfrisknat eller kan uppvisa maximalt 24 timmar gammalt snabbtest eller ett maximalt 48 timmar gammalt PCR-test.

Från och med den 24 november gäller 3G-reglerna inom all kollektivtrafik, inklusive på turistbussresor. Munskydd krävs också ombord. Kontrollera vad som gäller dit ni skall åka då det också skiljer sig åt vilken typ av munskydd som är godkända. Reglerna gäller även transitresor genom landet med buss.

Vissa förbundsländer har också skärpt reglerna för exempelvis restauranger och museer.

Tyska ambassadens reseinformation hittar du här

Tyska Turistbyråns hemsida, information på delstatsnivå 

Digital inreseanmälan (på engelska) 

Norge

För att resa in i Norge skall du sedan 3 december vara antingen fullvaccinerad eller ha dokumentation på tillfrisknande, samt göra ett test vid gränsövergången eller inom 24 timmar efter inresa. Om du inte är fullvaccinerad eller tillfrisknad skall du testa dig innan avresa till Norge (testet får vara maximalt 24 timmar gammalt) samt en gång till vid gränsövergången, alternativt inom 24 timmar från ankomst. Kontrollera om det finns testning vid den gränsövergång ni ska använda. 

Sedan 25 november är det krav för inresande i Norge att registrera sig vid inresa i landet. Detta gäller även norska medborgare. 

Från 9 december införs en rad ytterligare åtgärder, bland annat:

  • Den så kallade "enmetersregeln" införs på nytt där alla uppmanas att hålla minst en meters avstånd till andra, förutom de i samma hushåll eller motsvarande närstående. 
  • Krav på munskydd införs där det inte går att hålla avstånd.
  • Restauranger med serveringstillstånd måste ha sittplatser för alla gäster. 

Det finns sedan tidigare en nationell rekommendation om att använda munskydd i butiker, köpcentrum och i kollektivtrafiken. 

Länk till registrering vid inresa

Norska ambassadens reseinformation hittar du här

Finland

För att resa in i Finland skall du vara antingen fullvaccinerad eller ha dokumentation på tillfrisknande. Du kan alternativt uppvisa ett negativt PCR-test (maximalt 72 timmar gammalt) vid inresan, och då behöver du testa dig på nytt efter 3-5 dygn i landet. Samma sak gäller om du testar dig i samband med inresan. 

Observera att både Viking Line och Tallink Silja kräver covidbevis på färjorna mellan Finland och Sverige. 

Det finns inga krav eller rekommendationer om munskydd ombord på bussar, men det kan finnas lokala restriktioner. Kontrollera med det besöksmål ni ska till. 

Finska ambassadens reseinformation hittar du här

Resor som är planerade i närtid

Om det inträffar extraordinära eller oundvikliga händelser på ett resmål som i stor utsträckning påverkar resan så har resenären rätt att avboka resan utan avbokningsavgift. Resenärer som skulle ha rest till ett land eller region som omfattas av en avrådan från UD har i och med detta rätt att avboka och få hela resans pris återbetalt.

Om en kund avbokar en resa innan UD gått ut med en avrådan gäller vanliga avbokningsregler. I så fall är det kunden som gör ett eget val att avboka, utan ersättning. En avbokning räknas som ett hävande av avtal, och det finns alltså inte längre något avtal om resa mellan kunden och företaget. Om det därefter kommer en avrådan är oväsentligt i det fallet. Denna hållning har också bekräftats i en vägledande dom från ARN. 

Resor som är planerade längre fram

För att resenärerna ska ha rätt att avboka en resa längre fram i tiden förutsätts att det med säkerhet går att konstatera att resmålet påverkas vid tidpunkten för aktuell resa. En avrådan från UD tas bort när läget bedöms vara säkrare och det går därför inte att avboka resor långt fram i tiden med hänvisning till en nu gällande avrådan. En riktlinje är att resenärer bör ha rätt att avboka resor kostnadsfritt på grund av en avrådan inom 14 dagar före avresa.

Ändringar av innehåll i ett arrangemang eller paketresa

Regeringen har i olika steg begränsat antalet deltagare vid sammankomster. Detta har påverkat större evenemang som ingått i paketresor. Som arrangör är ni skyldiga att informera om ändringar som sker i paketresorna. Om det i dagsläget är osäkert om det blir ändringar kan man gå ut med en allmän information om att det kan ske ändringar på grund av myndighetsbeslut, men att ni inte vet mer i dagsläget.

Om ni som arrangör får reda på att en programpunkt under resan ställs in, exempelvis ett arrangemang, ska detta meddelas och kunden ska i första hand, om det är möjligt, erbjudas ett ersättningsarrangemang. Om ändringarna är väsentliga, exempelvis om ett evenemang var huvudsyftet med resan, får kunden avboka resan kostnadsfritt. Vad som är väsentligt bedöms från fall till fall, men om en resa består av exempelvis flera museibesök och alla muséer är stängda, är det en väsentlig ändring. Om det går att göra mer än hälften av besöken och de som inte går att genomföra ersätts med andra aktiviteter, anser vi att arrangören kan hänvisa till att det inte är väsentligt.

Vad gäller kring resegarantier?

Som arrangör av paketresor har ni ställt säkerhet till Kammarkollegiet genom banker eller försäkringsbolag. Resegarantin täcker endast återbetalningar till resenärer vars resor ställs in på grund av att arrangören blir insolvent eller går i konkurs. Resenärer som väntar på återbetalningar för redan inställda resor vid konkurstillfället har inte rätt till ersättning via resegarantin utan är att betrakta som en fordringsägare gentemot konkursboet. Det gäller oavsett av vilken anledning resorna ställdes i.

Bussföretagens roll som arbetsgivare

När det gäller frågor rörande bussföretagens roll som arbetsgivare i denna situation hänvisar vi till Transportföretagens jour i frågan. 

Läs mer

Folkhälsomyndighetens information om covid-19
Frågor och svar kring din roll som arbetsgivare

Frågor?

Kontakta Oscar Sundås eller Transportföretagens jour.

Kontakt

Oscar Sundås
Oscar Sundås Branschutvecklare Sveriges Bussföretag, ansvarsområde turist- och beställningstrafik, kommersiell linjetrafik Telefonikon 08 762 66 75

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.