Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Nya restriktioner berör busstrafiken

Bussförare med munskydd

Regeringen aviserade vid en presskonferens den 21 december flera åtgärder i syfte att bromsa smittspridning av covid 19. Samma dag publicerade Folkhälsomyndigheten på sin webbplats uppdaterade råd och riktlinjer. För busstrafiken är det framförallt beskedet om förlängt omställningsstöd samt restriktioner för den långväga kollektivtrafiken som berör företagen i nuläget.

- Det är positivt att regeringen nu meddelar att man aktiverar omställningsstödet även för januari. Stödet har haft stor betydelse för många drabbade företag inom persontransporter och besöksnäring. Men regeringen borde redan nu kunna förlänga stöden t o m mars månad så att företagen kan planera för framtida överlevnad, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Enligt Folkhälsomyndighetens information hemställer myndigheten till regeringen att fatta beslut om att enbart tillåta sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik.

- Redan idag körs i princip all långväga busstrafik med enbart sittande resenärer. För andra former av långväga kollektivtrafik kan situationen se annorlunda ut, kommenterar Anna Grönlund och fortsätter: För de bussföretag som kör turist- och beställningstrafik innebär regeringens avrådan från cuper och läger att de lag och klubbar som bokat transporter sannolikt kommer avboka. Regeringen behöver därför överväga ett särskilt riktat stöd till de företag som bedriver busstrafik, såsom man nu riktat särskilda stöd till idrotts- och kultursektorn. Nu kommer återigen många bussar att stå still i Sverige och bussföretagen behöver insatser för att upprätthålla en fortsatt robust kapacitet för den samlade svenska transportsektorn.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.