Fler åtgärder för bättre hantering av passtider

Pass

Sveriges Bussföretag bevakar frågan kring problemen med passansökningar löpande. Läget förändras hela tiden och genom olika kanaler får vi insyn i hur arbetet fortgår och nya åtgärder sätts in.

En av de stora nyheterna är att Polisen numera uppmuntrar resenärer som enbart ska resa inom Schengenområdet att söka nationellt ID-kort istället för pass, då dessa har betydligt kortare leveranstid. För att stimulera till ansökan så sänks därför priset från den 10 maj på ID-kort från 400 kronor (vilket ett pass kostar) till 100 kronor.

Andra åtgärder för att förnya pass som har satts in:

  • Ökad bemanning från 500 personer till 840 personer, vilket inom några veckor ska ökas till totalt 1500 personer
  • Tvåskift håller på att rullas ut och är just nu infört till 25%
  • Företräde till ansökan ges till de som har dokument som gått ut eller har en giltighetstid på mindre än nio månader
  • Tydligare information om möjligheten att använda nationellt ID-kort för resa inom Schengenområdet
  • Produktionskapaciteten för passböcker har ökat från 200 000 till 320 000 per månad, detta har dock redan blivit en flaskhals då väntetiden från ansökan nu är sexton dagar. För nationellt ID-kort är väntetiden fyra dagar i jämförelse
  • Kapaciteten för provisoriska pass har ökats med 50% med målsättningen att dubblera

Genomsnittstiden för att få ansöka om pass/nationellt ID-kort gick under förra veckan ner från 30 till 23 veckor, och prognosen inför nästa vecka är under 20 veckor. Vissa regioner ligger redan på omkring 5 veckor. Att söka nationellt ID-kort istället  för pass är bra då dessa både är billigare och har kortare leveranstid.

Mer information samt aktuella väntetider finns på Polisens hemsida om pass