Trafikverket presenterar åtgärder för en säker vägtrafik

Buss

I veckan presenterade Trafikverket vad som kallas Aktionsplan för säker vägtrafik 2022–2025. Under Trafikverkets ledning har 33 myndigheter och aktörer angett vad de själva avser att göra under de närmaste fyra åren för att bidra till en säker vägtrafik.

Sveriges Bussföretag är tillsammans med Transportföretagen två av de deltagande aktörerna. Aktionsplanen innehåller sammanlagt 250 åtgärder som de deltagande aktörerna avser att genomföra under perioden.

Sveriges Bussföretag deltar i aktionsplanen med tre åtgärder vilka syftar till att bland annat öka bältesanvändningen vid bussresor och förbättra säkerheten vid skolskjutsar.

- Det svenska trafiksäkerhetsarbetet bygger på att olika aktörer samverkar för att vi ska nå Nollvisionsmålet. Utgångspunkten för Nollvisionen är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. För vår del är det ett självklart engagemang att på olika sätt göra vad vi kan för att bidra till en säkrare trafik, säger Anna Grönlund, branschchef och vice VD på Sveriges Bussföretag. 

Stort engagemang för säker vägtrafik

Styrkan med aktionsplanen är att de företag och organisationer liksom de myndigheter som deltar pekar på vad de själva vill och kan bidra med de närmaste åren. Planen är både ett verktyg för, men också ett skyltfönster för det svenska trafiksäkerhetsarbetet som möjliggör för olika aktörer att hitta kopplingar mellan sin egen verksamhet och andras.

- Aktionsplanen visar att det finns ett stort engagemang bland många aktörer i Nollvisionsarbetet, säger Johan Lindberg, enhetschef för trafiksäkerhet väg samverkan på Trafikverket.

Denna aktionsplan är den andra i sitt slag sedan regeringen år 2016 beslutade om Nystart för Nollvisionen och samtidigt gav Trafikverket i uppdrag att leda samverkan av trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafiken. Trafikverket är avsändare av aktionsplanen och ansvarar för rapportens innehåll och slutsatser. Varje myndighet och aktör ansvarar för genomförandet av sina egna åtgärder.

Läs aktionsplanen för säker vägtrafik på Trafikverkets hemsida