Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Stöd i upphandlingsfrågor

Sveriges Bussföretag har ett mångårigt samarbete med företrädare för landets ledande advokatbyråer i upphandlings- och bolagsfrågor. Syftet är att våra medlemsföretag ska kunna få stöd i frågor där man som medlemsföretag kan ha motstående intressen, exempelvis vid upphandlingar av busstrafik. Här har ju vi på Sveriges Bussföretag inte möjlighet att biträda ett enskilt medlemsföretag. På förbundsnivå arbetar vi istället intensivt med nationella riktlinjer och rekommendationer, såsom index och modellavtal, samt påverkansarbete rörande lagstiftning inom området.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.