Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Informera om säker skolskjuts

Många medlemsföretag hör av sig för att hitta stöd i arbetet med att informera elever, skolledning och föräldrar kring säkra och trygga skolresor.

Vi har tagit fram informationsmaterial som vänder sig till barn mellan 6-12 år som åker skolskjuts och kan användas vid föräldramöten och skolbesök. Materialet får laddas ner och användas fritt.

Ta del av:

 • Animerade filmer
 • Färdig lektion att ladda ner
 • Lärarhandledning för färdig lektion
 • Checklista – säkerhet
 • Informationsfolder
 • Diplom
 • Frågesport
 • Informationsblad till föräldrarna

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

 • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

  Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 
 • Ett gediget branscharbete

  Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.
 • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

  Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.