Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Informera om säker skolskjuts

Många medlemsföretag hör av sig för att hitta stöd i arbetet med att informera elever, skolledning och föräldrar kring säkra och trygga skolresor.

Vi har tagit fram informationsmaterial som vänder sig till barn mellan 6-12 år som åker skolskjuts och kan användas vid föräldramöten och skolbesök. Materialet får laddas ner och användas fritt.

Ta del av:

  • Animerade filmer
  • Färdig lektion att ladda ner
  • Lärarhandledning för färdig lektion
  • Checklista – säkerhet
  • Informationsfolder
  • Diplom
  • Frågesport
  • Informationsblad till föräldrarna

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.