Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Behörighetskontroll av yrkesförare, BKY

Behörighetskontroll Yrkestrafik, BKY, är ett hjälpmedel som automatisk kontrollerar förares behörigheter digitalt.

Genom att ansluta ditt företag till vår digitala kontroll av körkortsbehörighet får du tillgång till ett smidigt verktyg för att uppfylla lagens krav och säkerställa att förarna har giltig behörighet. Bussföretag är enligt lag skyldiga att kontrollera att deras förare har giltig behörighet, körkort och YKB och ska vidta åtgärder om behörigheten blir ogiltig.

Så går det till
Transportstyrelsen har öppnat en webservice som Svenska Taxiförbundet kopplas upp mot och fungerar som informationsförmedlare. På samma sätt sker en uppkoppling mot ditt företag som laddar upp en fil med förarnas personnummer och kända behörighet. Om du skickar filen före klockan 17.00 får du svar senast klockan 06.00 dagen efter. Du får information om varje personnummer där varje identitet har ett JA eller NEJ som visar om behörigheten är giltig eller inte.

Medlemsrabatt
Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet och Sveriges Åkeriföretag har gemensamt tagit fram denna tjänst. Medlemmar i förbunden får därför ett förmånligt pris. Det rabatterade priset för medlemsföretag är 12 öre per fråga, förare och dag.

För företag som inte är medlemmar är priset 30 öre per fråga, förare och dag. Daglig kontroll av behörigheten gäller. Det går inte att beställa något annat. Det innebär att medlemmar betalar 43 kronor per år och förare som blir kontrollerade.

Det tillkommer en anslutningsavgift som är en engångskostnad om 500 kronor för företaget samt eventuellt en abonnemangskostnad om 200 kronor per månad för en molntjänst, för de företag som väljer det alternativet för att koppla upp sig. Alla priser är exklusive moms.

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

  • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

    Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 
  • Ett gediget branscharbete

    Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.
  • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

    Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.