Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Studieresor

Studieresor

Sveriges Bussföretag anordnar tillsammans med olika företag från branschen varje år olika studierresor, där man som delagare får vara med och se toppmodern, attraktiv kollektivtrafik kopplas samman med hållbar stadsplanering och en levande stadsmiljö.

 

Just nu har vi inga inplanerade studieresor.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.