Lussebuss

På luciadagen körde 121 luciaklädda bussar i kortege i fyra städer med budskapet ”Vi saknar våra resenärer” för att sprida ljus och hopp och samtidigt visa på turistbussbranschens svåra situation i spåren av krisen. Många människor mötte upp längs färdvägen och hela manifestationen präglades av ett fantastiskt engagemang från deltagande företag.

Genomslaget i media blev också riktigt bra med omkring 40 pressklipp före, under och efter genomförandet.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till att #Lussebuss blev så lyckat!

Bakgrund till eventet:

Sveriges Bussföretags luciamanifestation arrangerades i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå den 13 december för att sprida ljus i mörkret. På grund av coronakrisen står nästan alla bussar parkerade hemma på sina garageplatser. Vanliga år kör bussarna seniorföreningar till kultur- och besöksmål, företag till julbord och kundevent och idrottslag till jul- och nyårscuper. Coronakrisen har drabbat bussbranschen hårt, många har sett omsättningen sjunka med upp till 90 procent.

”Vi arbetar för att bussbranschen ska överleva krisen, den är en del av vår samhällsviktiga transportsektor. Vi vet att vi kommer kunna resa igen och många bussföretag jobbar hårt för att ta ansvar för att hela resan blir säker med färre bokade passagerare, noggranna hygienrutiner och utbildad personal”, säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag.

Bussbranschen är bland de hårdast drabbade sektorerna. Utöver de breda stöd som regeringen beslutat behövs även riktade stöd för särskilt drabbade branscher, som det stöd för avställda bussar som Sveriges Bussföretag lanserade redan i april. Det skulle stötta bussföretag som drabbats hårt av krisen och ge dem möjlighet att klara sig genom pandemin.

”Flera av regeringens krisstöd är bra men behöver stärkas, utvecklas och förlängas fram till sommaren eller så länge som pandemin pågår. Dessutom behöver de kompletteras med riktade stöd även till den oerhört hårt drabbade turistbussbranschen. Det finns annars en risk att delar av bussbranschen försvinner och därmed en viktig del av transportinfrastrukturen”, avslutar Anna Grönlund.

Här är några pressklipp från #Lussebuss

TV4 Nyheterna 

GT 14 december - Bussföretagen måste överleva en mörk tid 

Dagens Nyheter 10 dec

Bussmagasinet

Res-och Trafikforum

 

Foto: Ulo Maasing

Foto: Ulo Maasing

Här hittar ni bilder ni kan ladda ner och använda i sociala medier

Facebook 

Facebookbild - ljus - toppbild.png

Facebook

Facebookbild - ljus - toppbild.png

Instagram

Instabild - ljus 1080x 1080.png

Instagram

Instabild - luciakrona 1080x1080.png

Kontakt

Oscar Sundås
Oscar Sundås Branschutvecklare Sveriges Bussföretag, ansvarsområde turist- och beställningstrafik, kommersiell linjetrafik Telefonikon 08 762 66 75

Kontakt

Anna Grönlund
Anna Grönlund Branschchef Sveriges Bussföretag Telefonikon 08 762 71 74