Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Trygga jobb

Bussföretagen ger trygga anställningar i hela Sverige. Men det kräver kollektivavtal och villkor som är anpassade för både medarbetare och företag – till exempel måste kollektivavtal utvecklas i takt med omvärlden och dialogen med skolor, arbetsförmedling, andra myndigheter och fack måste öka.

Nuläge

Samtliga segment tillämpar samma kollektivavtal BBA, Bussbranschavtalet

  • Upphandlad linjetrafik
  • Skolskjuts
  • Turist-och beställningstrafik 
  • Kommersiell linjetrafik

Ett och samma avtal ska tillgodose behoven hos det stora bolaget som bedriver upphandlad linjetrafik i storstaden, likväl som hos det lilla beställningstrafikföretaget på landsbygden. På Tjänstemannasidan gäller Tjänstemannaavtalet för Transportbranschen. Kollektivavtalen måste utvecklas i takt med förändringar i vår omvärld, för att alla våra medlemsföretag ska vara konkurrenskraftiga och kunna fortsätta erbjuda en efterfrågad och uppskattad tjänst. 

Vägen framåt

Dialogen inom ramen för den svenska arbetsmarknadsmodellen är viktig, likväl som dialogen med skola och arbetsförmedling. Vi har tagit fram två skrifter som visar vägen till bättre förutsättningar och villkor för våra medlemsföretag: ”I Bussbranschen finns framtiden och jobben” och ”Handledningen för lokala överenskommelser om timbank”. Bussförar-SM är exempel på en aktivitet som syftar till att synliggöra branschen och våra duktiga förare. 

Utmaningar

Att fortsätta lyfta fram våra gemensamma nämnare med våra fackliga avtalsparter, trots den inbyggda dramaturgin med konfliktytor inom ramen för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Att se till att vi får ta del av utbildningskakan och sätta bussbranschen på kartan för att möta behovet av rätt arbetskraft för framtiden. Det är avgörande för branschens överlevnad. 

Vi vill:

  • Vidareutveckla våra kollektivavtal som ska skapa ännu bättre förutsättningar för våra medlemsföretag och deras anställda.
  • Få fler att inse alla fördelar med att jobba i bussbranschen.
  • Jobba tillsammans med våra fackliga motparter för branschens bästa.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.