Resegarantier

Medlemsförmån beträffande resegarantier

Sveriges Bussföretag har tillsammans med Vector Nordic AB kommit överens om ett medlemserbjudande för Sveriges Bussföretags medlemmar när det gäller att ställa resegarantier i form av en försäkringslösning.
Försäkringslösningen är en enkel produkt både när det gäller villkor och priser. Försäkringen gör dessutom att kapital kan frigöras från balansräkningen när försäkringspremien hamnar på resultaträkningen.

Premier och avgifter

Vector Nordic har med anledning av att det numera är en högre risk att försäkra reseföretag övergått till individuella bedömningar för varje företag som söker. Premien speglar företagets finansiella situation och framtida möjligheter. De 0,75% som Vector Nordic tidigare erbjudit medlemmar till Sveriges Bussföretag är inte längre tillämpliga. För befintliga kunder till Vector Nordic kommer villkoren att justeras när det är dags för förnyelser/förlängningar av garantier. Den minimipremie som tillämpas är 5000 kr.
Både nya och gamla kunder behöver också, som en följd av effekterna av pandemin, inkomma med följande dokumentation:

  • Bolagets senaste reviderade årsredovisning.
  • En balans- och resultaträkning för aktuellt bokslutsår.
  • Senaste beslutet från Kammarkollegiet.
  • Kort beskrivning av aktuellt bokningsläge, planerade icke genomförda resor samt eventuell ytterligare dokumentation.

Är du intresserad av ett erbjudande?
Kontakta Vector Nordic AB via vectornordic.com eller mejla till info@vectornordic.com.