Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Tillgänglighet

Alla ska ha möjlighet att åka buss och förbättrad tillgänglighet är en ständigt närvarande punkt på bussbranschens agenda.

Tillgängligheten i bussar regleras främst genom det så kallade Bussdirektivet. Detta direktiv innebär för svensk del att bussar av klass I och klass II, låggolvstyp berörs. Tillgänglighetsarbete drivs även genom det branschgemensamma arbetet Buss 2010 som leds av Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik tillsammans, och som utgör en avtalsbilaga till de branschgemensamma modellavtalen.

I september 2014 är nyckeltalen för tillgänglighet för bussar i linjetrafik hos RKM följande:

  • Andel låggolvsbussar: 76,1 procent
  • Andel med ramp eller lift: 88,8 procent
  • Andel med rullstolsplats: 90,8 procent 
  • Andel medaudiovisuell resenärsinformation: 73,1 procent
     

Kontakt

Lars Annerberg
Lars Annerberg Branschutvecklare Sveriges Bussföretag, ansvarsområde upphandlad linjetrafik, skolskjuts, miljö, teknik och tillgänglighet Telefonikon 08 762 71 57

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.