Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Kommersiell linjetrafik

Sveriges Bussföretag arbetar för att stärka den rent kommersiella linjetrafikens ställning i den svenska kollektivtrafiken. 

Sedan 1 januari 2012 är det fritt fram för företag att starta kollektivtrafik på kommersiell grund. Enda kravet är att ny trafik ska anmälas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten och Samtrafiken senast 21 dagar före trafikstart. 

Förbundet har en arbetsgrupp bestående av medlemsföretag som representerar segmentet, kallad Kommersiella gruppen. Sveriges Bussföretag är sammankallande och gruppen har två huvudsakliga syften: att lyfta upp relevanta frågeställningar till diskussion och åtgärd samt fungera som referensgrupp för förbundets arbete inom segmentet.  

I gruppen ingår följande medlemsföretag:  

  • Elvir Rascic, Vy Bus4You 
  • Johan Silverstrand, Silverlinjen
  • Jörgen Karlsson, Merresor 
  • Pär Åkerberg, Trosabussen
  • Robert Mohlin, Härjedalingen/Masexpressen  

På sidorna nedan kan du läsa mer om de olika sakområdena vi arbetar med. 

Kontakt

Oscar Sundås
Oscar Sundås Branschutvecklare Sveriges Bussföretag, ansvarsområde turist- och beställningstrafik, kommersiell linjetrafik Telefonikon 08 762 66 75

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.