Tredje Körkortsdirektivet/2006/126/EG

Hur påverkas branschen av tredje körkortsdirektivet och vad gäller?

Tredjekörkortsdirektivet infördes 19 januari 2013. Detta innebar att man införde olika åldersbegränsningar och krav för att ta körkort för buss samt att få bedriva yrkesmässigtrafik. Beroende på vilken ålder föraren har samt vilken typ av utbildning den blivande föraren går så finns det olika regelverk och begränsningar. Det nya regelverket innebar också att man införde två nya fordonskategorier D1 och D1E. Man införde även krav på att förnya körkortet vart femte år samt införde krav på läkarintyg efter fyllda 45 år.

För innehav av D och DE-behörighet gäller följande

  • Är föraren under 20 år och går förarutbildning på gymnasiet (obligatorisk 280 timmar grundläggande yrkeskompetensutbildning) har den blivande föraren rätt att inneha behörighet D och DE redan vid 18-års ålder dock med vissa begränsningar*) som försvinner när föraren fyller 20 år.
  • Är föraren 21 år och går yrkesförarutbildning utanför gymnasieskolan t.ex YrkesVux så har den blivande föraren rätt att inneha behörighet D och DE om föraren dessutom genomgått en grundläggande yrkeskompetensutbildning på 140 timmar dock med vissa begränsningar*) som försvinner när föraren fyller 23 år.
    Begränsningarna i de båda fallen ovan är dem samma.

För fordon som kräver behörighet D1 och D1E finns inga begränsningar för föraren som genomgått utbildning som beskrivs ovan.

Åldersgränsen för att få köra D1**) och D1E**) är 21 år men ålderskravet sänks till 18 år om föraren genomgår gymnasieskolans yrkesutbildning. För att köra yrkesmässigtrafik krävs minst 140 timmar grundläggande utbildning i YKB.

Vill du få behörighet D och DE som privatperson utan YKB är åldersgränsen 24 år. Då får föraren inte köra yrkesmässigtrafik. För att få lov att köra yrkesmässigtrafik måste föraren genomgå en grundläggande yrkeskompetensutbildning på minst 140 timmar.

*) Begränsningar:

Om grundutbildning ägt rum inom gymnasieskolan eller motsvarande utbildning t.ex YrkesVux, får persontransporter som kräver D-behörighet utföras av föraren från och med 18 års ålder, om fordonet

  • Körs utan passagerare, eller
  • Används för persontransporter i linjetrafik, där linjens längd inte överstiger 50 kilometer. Lag (2011:1583).

Detta innebär att föraren kan köra x antal gånger mellan orterna A till B så länge avståndet mellan orterna inte överstiger 50 km. Föraren kan alltså köra fram och tillbaka flera gånger utan uppehåll och vars totala körsträcka fram och tillbaka skulle bli över 50 km. Körningar utan passagerare finns inga begränsningar nationellt för behörighet D om föraren uppfyller kraven som är beskrivna ovan.

**) D1 och  D1E: Behörighet att köra buss för högst 16 sittplatser utöver förarplatsen, och bussen får inte vara längre än 8 meter. Till fordonet får man koppla en släpvagn med totalvikt på högst 750 kg. 

 

Utbildning Ålder Körkort YKB Begränsning Inga begränsningar på nationell nivå
 
Gymnasium 18 år D1/D1E 280 timmar Inga begränsningar nationellt  
Gymnasium 18 år D/DE 280 timmar Får endast köra persontransporter i linjetrafik, där linjens längd inte överstiger 50 km. Inga begränsning utan passagerare nationellt Från 20 år
YrkesVux 21 år D/DE 140 timmar Får endast köra persontransporter i linjetrafik, där linjens längd inte överstiger 50 km. Inga begränsning utan passagerare nationellt Från 23 år inga begränsningar
Privatist 21 år D1/D1E   Inga begränsning vid icke kommersiell trafik. Om kommersiell trafik krävs YKB  
Privatist 24 år  D/DE   Inga begränsning vid icke kommersiell trafik. Om kommersiell trafik krävs YKB