Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Riskvärdering och klassificering av överträdelser inom mobilitetspaketet

EU-kommissionen antog den 2 maj 2022 två genomförandeförordningar inom mobilitetspaketet – en gällande inom EU gemensam formel för beräkningar av transportföretags riskvärdering och en gällande kategorisering av överträdelser.

De två genomförandeförordningarna är viktiga för upprätthållandet av de nya mobilitetspaketreglerna. De träder i kraft i EU-medlemsstaterna den 23 maj.

Riskvärdet beräknas under en tidsperiod på två år.

Transportföretagen kommer att klassificeras som endera långriskoperatörer, medelriskoperatörer eller högriskoperatörer. För bedömningen används klassificering av överträdelser: mindre allvarlig överträdelse, allvarlig överträdelse, mycket allvarlig överträdelse och synnerligen allvarlig överträdelse.

Vid transportföretagets slutliga riskklassificering tas hänsyn till totala antalet kontroller som har utförts vid vägkanten och vid företagskontroller, inklusive de kontroller där inga överträdelser har upptäckts.

Hänsyn tas vid individuell kontroll till alla kontrollerade fordon.

Datum för överträdelse som beaktas i riskvärderingsformeln är det datum då ingen överprövning längre är möjlig.

Hänsyn tas vid beräkning av riskvärde till om transportföretaget har smart färdskrivare 2.

Särskilt riskvärderingsformeln är viktig för att möjliggöra harmonisering av kontroller i EU.

International Road Transport Union (IRU) kommer att tillsammans med tillsynsmyndigheter att utföra ett arbete för utbyte av god praxis och för att skapa praktiska verktyg.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.