Ändringar införs i ITP-avtalet: åldersgränserna höjs och tak införs i tjänstepensionen

I veckan meddelade Svenskt Näringsliv och PTK att de har kommit överens om ändringar i ITP-avtalet. Förändringarna, som gäller från och med 2023, innebär bland annat att de som omfattas av ITP1 kommer att tjäna in tjänstepension upp till 66 års ålder.

De nya reglerna i ITP-avtalet (ITP är kollektivavtal om tjänstepension för tjänstemän) gäller från och med den 1 januari 2023 samtidigt som höjningarna av åldersgränserna i den allmänna pensionen och näraliggande trygghetssystem införs.

Förändringarna gäller för ITP 1, en premiebestämd pension som i huvudsak omfattar tjänstemän födda 1979 eller senare. De nya reglerna innebär följande:

  • Från den 1 januari 2023 kommer de som omfattas att tjäna in tjänstepension upp till 66 års ålder.
  • Ingen förändring sker avseende ålderspensionen i ITP2.
  • Rätten att få ITP:s sjukpension höjs till 66 års ålder – för alla som har ITP.
  • Ett inkomsttak införs också för ITP1. Det innebär att den som tjänar mer än 30 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön på 177 500 kronor, inte får pensionsinbetalningar på den del av lönen som överstiger 30 inkomstbasbelopp.

Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl kommenterade beslutet:

– En bra tjänstepension blir nu bättre anpassad till förändrade behov i företagen och i arbetslivet. Företagen får med taket för intjänande av ITP1 en förändring i planen som de länge har efterfrågat.

Transportföretagens vd Marcus Dahlsten säger:

– Vi har som parter nått en väl balanserad överenskommelse i ett komplext system som bäst tjänas av långsiktighet och stabilitet.