Pressmeddelande

Transportföretagen storsatsar på att språkutbilda i yrkessvenska

Pressmeddelande

Nu får anställda inom transportsektorn möjlighet att kompetensutveckla sig. Transportföretagen sjösätter, med bidrag från Europeiska Socialfonden (ESF), en tvåårig storsatsning på ett digitalt språkprojekt där medarbetare kan förbättra sin yrkessvenska.

Coronakrisen har drabbat stora delar av transportsektorn. Transportföretagen har därför erhållit medel från ESF (Europeiska Socialfonden) till att språkutveckla anställda som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden, genom att stärka sina kunskaper i yrkessvenska. Syftet är både att stärka ställningen inom företaget och på arbetsmarknaden.

I ett första skede kommer projektet att omfatta fordonstekniker, lastbilsförare och bussförare som är anställda i Transportföretagens medlemsföretag. Det kan även komma att bli aktuellt att erbjuda fler yrkesgrupper inom transportsektorn språkutbildningen.

Beskedet om de erhållna medlen från ESF kom i slutet av maj och projektet startade sin analys och planeringsfas i somras. Nu står det redo att skalas upp och nå ut brett. Språkutbildningen kommer att ske digitalt i ett samarbete med utbildningsföretaget Lingio. Detta är en storsatsning som ska pågå fram till slutet av december 2022.

”Det är en stor uppgift vi har framför oss med att språkutbilda flera olika yrkesroller för att stärka både anställdas och branschens förutsättningar. Goda språkkunskaper i svenska är en förutsättning för många yrkesroller och ger den anställde en starkare ställning både på företaget och på arbetsmarknaden, samtidigt som det också innebär förbättrad kommunikation internt på arbetsplatsen. I ett större sammanhang gynnar det hela arbetsmarknaden”, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning Transportföretagen.

Målsättningen är att stärka dem som riskerar hamna utanför arbetsmarknaden. Projektet kommer inkludera både ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv och det kommer att vara icke diskriminerande så att så många som möjligt ska kunna utveckla sin yrkessvenska.

Goda språkkunskaper är även en förutsättning för att utvecklas i tjänsten och för att ta ett nästa steg i karriären.

”Inom transportsektorn arbetar många duktiga medarbetare till exempel förare och mekaniker. Det är viktigt att ta till vara kompetens och kunnande och att erbjuda möjlighet att få utvecklas i sitt yrke. Risken är annars att coronakrisen övergår i en kompetenskris där det är svårt att rekrytera medarbetare med rätt kunskaper när samhället står inför en återstart”, avslutar Caj Luoma.

Läs mer om projektet på Transportforetagen.se