Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Digitala svenskakurser i yrkesspråk inom transportnäringen

Transportföretagen har tilldelats medel från Europeiska Socialfonden, ESF, för att våra medlemsföretag, som drabbats av coronakrisen, ska kunna möta den ekonomiska situationen genom att kompetensutveckla sin personal. Medlen kommer att användas till ett digitalt språkprojekt i svenska, där utlandsfödda kan lära sig yrkessvenska. Projektet startade den 1 juni 2020 och kommer att pågå till oktober 2022.

Informationmötesdatum respektive introduktionsmötesdatum för projektansvariga hittar du längre ner på denna sida.

Jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv

Transportföretagens målsättning är att stärka dem som riskerar hamna utanför på arbetsmarknaden och språket är helt avgörande för både företag och anställda. Vi inkluderar därför ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv i projektet, så att så många som möjligt ska kunna utveckla sin yrkessvenska.

Långsiktigt rekryteringsbehov

Transportsektorn har ett långsiktigt rekryteringsbehov och kompetens och kompetensutveckling är nyckelfaktorer för företagens konkurrenskraft. Just nu har många av våra medlemsföretag det extremt tufft till följd av coronakrisen. Vi tror att riktade fortbildningsinsatser inom språkområdet kan bidra till den enskildes utveckling och samtidigt höja företagens produktivitet.

Yrkessvenska kurser i digitalt språkverktyg

Kurserna i det digitala språkverktyget som Lingio tillhandahåller i detta ESF-projekt bygger på att lyssna på fraser, svara på olika ord och samtal som kan äga rum i yrket man är utbildad inom. Yrkessvenskakurserna är till för språksvaga medarbetare inom Transportföretagens medlemsföretag.

De yrken som är aktuella idag i den digitala språkutbildningen är de som jobbar som:

 • fordonstekniker och pratar engelska, arabiska eller farsi, polska samt turkiska
 • bussförare och pratar engelska, arabiska, farsi, dari, somaliska eller tigrinja
 • lastbilsförare och pratar engelska, arabiska eller tigrinja
 • för alla övriga yrkesroller finns generell svenska nivå 1,2,3 för dem som pratar engelska, arabiska, farsi, dari, somaliska och tigrinja.

Alla, som har ett annat språk än ovan angivna och idag kanske konverserar på engelska på sin arbetsplats, kan testa att gå från engelska till svenska i språkverktyget.

Det finns också tre generella kurser med ord och samtal runt allmänna saker, som djur, hushåll, natur, kläder, med mera, inom engelska, arabiska, farsi, dari, somaliska och tigrinja som man kan bygga på med efter genomgången yrkessvenska kurs.

Vilka kan delta?

Transportföretagens medlemsföretags anställda och permitterade medarbetare med behov av ökad förståelse och kunskap i det svenska språket.

Statsstöd avser offentliga bidrag som ges till företag, oavsett företagsform, som säljer varor och tjänster. För att delta i detta projekt får företaget inte ha mottagit mer än 200 000 Euro (cirka 2,2 miljoner kronor) i statsstöd under de senaste tre åren.

Statsstöd – vad är det?

Mer om statsstöd kan du läsa på esf.se.

Språkkunskaper

Det svenskaspråket är en viktig förutsättning för att:

 • effektivt kunna ta del av kompetensutveckling på sin arbetsplats
 • utvecklas i sin tjänst
 • kunna ta nästa steg i karriären.

De stärkta språkkunskaperna förväntas leda till förbättrad kommunikation på arbetsplatsen och samtidigt kommer möjligheten att läsa sig till andra relevanta och nödvändiga kunskaper att öka.

Information om språkkurs

Informationsmöte 15 min

Transportföretagen bjuder in medlemsföretagen till ett första digitalt informationsmöte, där vi beskriver tanken bakom språkprojektet samt övergripande beskriver genomförandet av yrkessvenska kursen.

Följande datum kan du boka in dig på genom att mejla kompetens@transportforetagen.se

 • 7 december 2021 kl. 09.00 - 09.15
 • 11 januari 2022 kl. 09.00 - 09.15
 • 1 februari 2022 kl. 09.00 - 09.15
 • 1 mars 2022 kl. 09.00 - 09.15
 • 5 april 2022 kl. 09.00 - 09.15
 • 3 maj 2022 kl. 09.00 - 09.15
 • 7 juni 2022 kl. 09.00 - 09.15

Introduktionsmöte 45 min

Fördjupad information till projektansvarig hos medlemsföretag, som bestämt sig för att delta med sina medarbetare, vi beskriver hur den ansvarige samt kursdeltagaren arbetar med programmet. Mötet genomförs på fasta datum varje månad. Efter det digitala introduktionsmötet ska företagets ansvarige anmäla in de medarbetare på företaget, som ska gå kursen, genom att mejla in ett anmälningsdokument till Transportföretagen – detaljinformation ges på introduktionsmötet.

Följande datum och tid gäller för introduktionsmöte. Anmälan görs till kompetens@transportforetagen.se:

 • 14 december 2021 kl. 09.00 - 09.45
 • 18 januari 2022 kl. 09.00 - 09.45
 • 8 februari 2022 kl. 09.00 - 09.45
 • 8 mars 2022 kl. 09.00 - 09.45
 • 12 april 2022 kl. 09.00 - 09.45
 • 6 maj 2022 kl. 09.00 - 09.45
 • 14 juni 2022 kl. 09.00 - 09.45

Språkutbildningens start och genomförande

Kursdeltagarna startar den första torsdagen i månaden med "onboardning" (ombordstigning/start), det vill säga ett sms med länk för nedladdning av det digitala kursprogrammet, Lingio, sänds ut till kursdeltagaren. De har sedan en dryg vecka på sig att gå igenom en ”testkurs”, för att förstå hur språkverktyget fungerar och tacka JA till kursen – vilket är mycket enkelt. Därefter följer kursstart samt uppföljning varje vecka.

Kontakt

Undrar du något om ESF-projektet, så kan du kontakta:

Johanna Linder, projektledare och branschutvecklare
johanna.linder@transportforetagen.se, 08-762 71 45

Rose-Marie Olsson, assistent
rose-marie.olsson@transportforetagen.se, 08-762 71 46

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.