Nyhet

Vad händer med Vägpaket 1? -Ministerrådets omröstning ska vara klar 7 april

Nyhet

Det har under coronakrisen varit oklart och lite tyst om vad som händer med Vägpaket 1. Processen har ändå fortlöpt, om än något försenat. För att undvika omröstning på plats i Bryssel fattades i fredags (3 april) beslut om att EU-ländernas regeringar (Ministerrådet) ska genomföra sin omröstning gällande Vägpaket 1 genom ett skriftligt förfarande.

Vad innebär beslutet i fredags?

Medlemsländernas omröstning började i fredags 3 april och deadline är tisdagen den 7 april kl 10.00. Ministerrådet antar i och med omröstningen sin position.

Så här ser den preliminära överenskommelsen från december 2019 ut. 

Vad händer sen?

Enligt den information som finns nu blir nästa steg – förutsatt att Ministerrådet beslutar att anta Vägpaketet – ett tillkännagivande vid ett extrainsatt plenarmöte i EU-parlamentet den 16 april. Detta tillkännagivande blir startpunkten för den tid Parlamentet har på sig att säga sin mening (3 månader – i undantagsfall 4 månader).

Vägpaket kommer diskuteras i parlamentets transportutskott (TRAN). Enligt preliminära uppgifter kommer TRAN att ha möte den 29 april. TRAN kan rekommendera att Ministerrådets position ska godkännas, ändras eller avvisas. Efter omröstning i TRAN går rekommendationen till omröstning i EU-parlamentet.

EU-parlamentet ska anta sin ståndpunkt i något som kallas andra läsningen. Det är i nuläget inte klart när och hur så kommer att ske.

Hur ska Parlamentet praktiskt gå tillväga för att rösta i Coronatider?

EU-parlamentet har redan haft plenum med digital omröstning. Enligt Parlamentets kalender framgår att någon ordinarie (fysisk) verksamhet inte kommer att äga rum förrän i september. För närvarande håller Parlamentet på att bygga upp digitala lösningar för alla typer av möten.