Våra regioner

Vi finns där våra medlemmar finns. Via våra regioner erbjuder vi professionell och engagerad service i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare.