Varför Yh-utbildning?

Varför ska mitt företag samarbeta med yrkeshögskolans utbildningar?

Yh står för yrkeshögskolan och är en eftergymnasial utbildning. Utbildningarna är utformade för att ge de studerande praktisk kunskap och färdigheter för att kunna arbeta inom ett specifikt yrke eller bransch.

Utbildningarna genomförs av en utbildningsarrangör, i samarbete med arbetsgivare och branschorganisationer, vilket ger de studerande möjlighet till nära kontakt med bransch/yrke och sin kommande arbetsmarknad redan under studietiden. 9 av 10 får jobb efter avslutad utbildning.

Utbildningarna är utformade för att vara flexibla och för att svara på arbetsmarknadens behov. Det innebär att ni som arbetsgivare kan påverka utbildningen, justera och uppdatera, för att matcha krav och trender på arbetsmarknaden. Efter avslutad Yh-utbildning får de studerande en yrkeshögskoleexamen.

Avsiktsförklaring – vad är det och vad innebär det att svara på en avsiktsförklaring?

För att en Yh-utbildning ska bli beviljad av Myndigheten för Yrkeshögskolan krävs det ordentliga underlag från arbetslivet på behov och på vilket sätt som ni arbetsgivare vill vara delaktiga i utbildningen. Som arbetsgivare bidrar man till dessa underlag med att svara på avsiktsförklaringar. Att lämna en avsiktsförklaring visar på en ambition och är en prognos på det behov man har, det är inget bindande dokument/avtal.
Nedan är några frågor som man ombeds svara på vid en avsiktsförklaring, för att visa på engagemang och behov.

  • Medverka vid planering av utbildning – viktig punkt, ni kan branschen och behov!
  • Gästföreläsa – kan se på många olika sätt, t.ex. 30 minuter digitalt.
  • Erbjuda studiebesök – ett tillfälle att visa sin verksamhet/bransch.
  • Ta emot studerande på praktik (LIA) – kanske den viktigaste punkten.

Vad gör en ledningsgrupp?

Ledningsgruppen, som består av representanter från arbetslivet, utbildningsansvariga, lärare och studeranderepresentanter har det övergripande ansvaret för att utbildningens mål uppfylls. Det är utbildningsarrangören som bär det fulla ekonomiska ansvaret för utbildningen, och tillsammans med företagen, ansvar för att se till att utbildningen ger den kompetens som arbetslivet efterfrågar. Ledningsgruppen arbetar tillsammans för att säkerställa att utbildningen är relevant, effektiv och av hög kvalitet.

Det är 4 möten/år om ca 2 timmar/tillfälle.