Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Så återstartar Sverige med fokus på hållbarhet

Så återstartar Sverige med fokus på hållbarhet

Vi i Transportföretagen efterlyser en strategi för samhällets återöppning som gör det möjligt att resa igen.

Debattartikeln publicerades i Norran den 26 oktober

Transportsverige behöver återstartas med ett tydligt hållbarhetsfokus. Med åtgärder som hjälper transporterna ur den mest akuta krisen och som hjälper dem att nå klimatmålen.Coronakrisen är inte över. För många företag och branscher behövs fortsatta stödåtgärder. Omställningsstödet och permitteringsstödet måste förlängas för att de ska överleva hösten och vintern.

Vi efterlyser även en strategi för samhällets återöppning som gör det möjligt att resa igen. Företagen måste kunna planera sin verksamhet och veta vad de har att förhålla sig till.

Flyget befinner sig i den svåraste krisen någonsin. För regionala flygplatser och deras ägare är det ett tungt besked att regeringen inte föreslår förstärkta anslag i budgeten för 2021. Flygets infrastruktur går ett osäkert öde till mötes.

Eftersom vi fortsatt rekommenderas att avstå från icke nödvändiga resor med kollektivtrafiken behöver den ersättas för förlorade biljettintäkter.

Många företag har ingen verksamhet alls till följd av coronapandemin. Därför behövs ett särskilt stöd för avställda fordon och återbetalning av fordonsskatt.

I det längre perspektivet behöver transportnäringen stärkt konkurrenskraft och kraftfulla hållbarhetssatsningar. Vi vill se en storskalig satsning på elektrifiering för att nå klimatmålen.

Takten på elvägsprojekt och elvägsutbyggnad måste öka. Laddinfrastrukturen måste också byggas ut.

Klimatpremien för köp av elbussar, lastbilar som går på el eller gas, behöver utökas och bli långsiktig.

Sverige har möjlighet att ta täten med elflyg och stödja den industri som växer fram. Tillgången på biodrivmedel behöver öka liksom tillgången på alternativa drivmedel som vätgas.

För att ytterligare höja transporteffektiviteten vill vi att det möjliggörs transporter med 34,5 meters lastbilar och att utpekandet av vägar för tyngre lastbilar går fortare.

Sverige måste hantera underhållsskulden för väg- och järnvägsinfrastrukturen. Det är hög tid för regeringen att ta fram en långsiktig och finansierad underhållsplan.

Människors hälsa kommer alltid först och vår bransch tar ett stort ansvar.

Men företagen måste också kunna planera sin verksamhet framöver. Regeringen behöver därför skyndsamt presentera en tydlig plan framåt för hur och när lättnader i restriktionerna kommer, satsa kraftfullt och tillräckligt på stödåtgärder så transportsektorn överlever krisen och satsa tydligt och långsiktigt på klimatsmarta transporter och grön logistik.

Tillsammans kan vi skapa en hållbar transportnäring i världsklass.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.