Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Mycket trafik riskerar att ställas in i sommar

Mycket trafik riskerar att ställas in i sommar

När regeringen väljer att förlänga restriktionerna i den långväga buss- och tågtrafiken riskerar en stor del av landets kollektiva resealternativ att ställas in i sommar.

Debattartikeln publicerades i Svenska Dagbladet den 7 maj

Regeringen införde i februari med synnerligen kort varsel smitt­skydds­åtgärder i den långväga kollektivtrafiken. Tåg och bussar som går på linjer över 15 mil har sedan dess bara fått fylla hälften av platserna och den persontransportnäring som drabbats hårt i spåren av coronakrisen fick ännu sämre förutsättningar än tidigare. Många företag i bussbranschen valde därför att helt ställa in all fjärrtrafik, då flera av dessa är privata familje­företag och för dem finns helt enkelt inte möjligheten att köra med förlust.

Visst förstår vi behovet av att minska smittspridningen. Vi har i branschen också lämnat förslag på hur restriktionerna skulle kunna förändras för att möta både hårda krav på minskad smittspridning samtidigt som företagen ges möjlighet att köra trafiken utan förluster. Dock tog regeringen ingen som helst hänsyn till de konstruktiva synpunkter som branschen hade på utformningen av restriktionerna. Nu har regeringen meddelat att man vill förlänga restriktionerna till och med 14 augusti och i det förslag som sänts ut har inget ändrats jämfört med det ursprungliga – av en lång rad remiss­instanser hårt kritiserade – förslaget. Detta innebär att en stor del av landets kollektiva resealternativ kan ställas in i sommar, en sommar då många sett fram emot att äntligen kunna få resa och möta nära och kära.

Det vi pekade på redan i vintras är att bussar och tåg ser väldigt olika ut vad gäller antal och placering av sittplatser. Det förekommer exempelvis 2+1-stolsrader, men detta tas ingen hänsyn till när det maximala antalet tillåtna resenärer ska beräknas. Olika tåg har också olika förutsättningar med tätare eller glesare platser. Vi föreslår i stället att beräkningen bör ske enligt principen en passagerare per dubbelsäte och att två personer som reser tillsammans kan sitta tillsammans. I exempelvis en dubbel­däckar­buss kan det handla om så mycket som elva extra resenärer per avgång.

Vi nåddes i dagarna av positiva besked kring att det kan finnas förutsättningar för att lyfta restriktionerna framöver. Fler och fler blir vaccinerade och längtar efter att komma ut och resa. Svenskarna uppmanas att semestra på hemmaplan även i år vilket hade kunnat vara positivt för oss som tillhandahåller tillgänglighet till hela Sverige. Men om det inte går att ha en konstruktiv diskussion om förutsättningarna ens i samband med att restriktionerna nu förlängs ytterligare, så riskerar företagen inom kollektivtrafiken att hamna ännu djupare ner i krisen.

Se över restriktionernas utformning i linje med branschens förslag innan beslut om förlängning.

Säkerställ att de företag som bedriver långväga kollektivtrafik överlever pandemins effekter så att vi kan resa kollektivt även i framtiden. Inför riktade stöd för tåg och bussar året ut – person­transport­branschen var först in i krisen, och riskerar att komma sist ur.

Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag
Björn Westerberg, branschchef Tågföretagen

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.