Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Låt folkomröstningen i Västerås bli en väckarklocka

Västerås flygplats lever vidare. Det såg folkomröstningen i söndags till och när västeråsarna har sagt sitt är det dags för landets rikspolitiker att agera och bryta förlamningen som finns kring flyget och landets regionala flygplatser. 

Debattartikeln publicerades på Flygtorget den 26 mars.

I Västerås röstade 8 av 10 för att behålla sin flygplats. Jordskredssegern sänder ett tydligt budskap till kommunfullmäktige men även en signal till riksdagen om att Sverige behöver en ny flygpolitik som ser till hela landets behov. Folkomröstningen har på ett konkret sätt påvisat problematiken för landets regionala flygplatser.

Sveriges över trettio regionala flygplatser säkerställer tillsammans med Swedavias tio flygplatser en grundläggande tillgänglighet. Enligt myndigheten Trafikanalys når ungefär halva befolkningen en statlig flygplats inom en timmes restid medan hela 90 procent når en flygplats inom en timme när även de regionala flygplatserna räknas in. 

Regionala flygplatser är ingen onödig lyx utan ytterst en viktig infrastruktur för medborgare, näringsliv och samhällsberedskap. 

Flyget har tyvärr blivit regeringens akilleshäl. Såväl röda som blå politiker i flygplatsägande kommuner och regioner kan nog förenas i frustration över handlingsförlamningen. Raden av uteblivna rapporter börjar bli besvärlig för regeringen: Arlandarådets slutredovisning och flygplatsöversynen, två helt centrala underlag för framtidens flyg har inte sett dagens ljus. Istället fick vi en framhastad rapport om Brommas nedläggning. Mitt i flygets värsta kris.

Debatten om de regionala flygplatserna har alltför länge förts med tveksamma argument om klimat och ekonomi. Låt oss därför titta på fakta.

Faktum är att flygets miljöpåverkan minskar kontinuerligt. Myndigheten Transportstyrelsen konstaterade redan före coronakrisen att flygets utsläpp minskar framledes. Trots att antalet flygpassagerare väntas öka med 16 procent mellan 2017 och 2025, beräknas flygtrafikens nettoutsläpp av koldioxid vara 14 procent lägre 2025 jämfört med 2017. Flygets utsläpp måste minska och genom ökad användning av biojetbränsle, elektrifiering samt vätgasflyg ska luftfarten nå klimatmålen. 

Flyget är lönsamt för Sverige. Enbart flygplatssystemets nettoresultat var år 2014 ett överskott på cirka 790 miljoner kronor enligt myndigheten Trafikverket och flygskatten inbringade före pandemin cirka 1,7 miljarder kronor till statskassan. Flygbranschen understödjer dessutom omkring 191 000 arbetstillfällen och bidrar med cirka 3,7 av Sveriges BNP. 

Flygets infrastruktur finansieras genom avgifter. Men uppdelningen av flygplatserna gör att små flygplatser utan skal- och stordriftsfördelar har svårt att visa svarta siffror enkom genom intäkter från kommersiell flygtrafik.  

Samtidigt är flygplatserna nödvändiga för samhällsviktigt flyg som ambulansflyg. En flygplats är dessutom en relativt billig infrastruktur, driftskostnaden för Västerås flygplats är cirka 25–30 miljoner kronor per år. Jämför man med annan transportinfrastruktur förstår man att detta inte är ett stort belopp.

Mot den bakgrunden kan folkomröstningen i Västerås markera en vändning: fakta vann över ideologi! Västeråsarnas klara besked är en nystart för debatten där flyget betraktas som samhällsnyttigt på samma sätt som övriga trafikslag. Framtiden tillhör flyget och när folket sa sitt för arbetstillfällen, högre utbildning, beredskap och tillgänglighet sänder det även en signal till våra folkvalda.

I den politiska mittfåran finns en nödvändig samsyn om luftfartens betydelse som kan samla en majoritet av partierna. En uppgörelse om flygpolitiken utanför Januariöverenskommelsen bör därför övervägas.

Västeråsarna har sagt sitt. Regeringen är tyst. Nu kan riksdagen agera.

Låt folkomröstningen i Västerås bli en väckarklocka

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.