Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Kan driva Bromma i stället för staten

Kan driva Bromma i stället för staten

Flera skäl talar för att avvakta med beslut om Bromma flygplats i tio år: teknikutveckling, Arlandafrågan, osäkerhet om resandet. Och vill inte staten driva Bromma vidare är vi redo att ta över.

Debattartikeln publicerades i Svenska Dagbladet den 20 maj

Frågan om Bromma flygplats är åter på den politiska agendan efter att regeringen överraskande tagit ställning för att omgående lägga ned flygplatsen. Trots att regeringen tidigare ställt sig bakom Anders Sundströms utredning om att inte avveckla Bromma innan 2038 och att Arlanda måste byggas ut. Riksdagen har nu satt stopp för en snabb­avveckling av Bromma och det är en bra start.

Men det räcker inte att kortsiktigt säga att Bromma ska vara kvar. Förutom att det är märkligt att hänvisa till minskat resande mitt i pandemin, kan vi också addera att klimat­frågan såväl som bostadsbyggandet är högst tveksamma skäl för att lägga ned flygplatsen.

Den omvandling som redan sker inom flyget med elektrifiering, vätgas och biobränslen tillsammans med utvecklingen av helt nya typer av flygplan och drönare, gör dagens debatt om klimatpåverkan obsolet. Bromma har i dag olika typer av flyg (långsammare/mindre/miljövänligare) som inte passar in i flygmönstret på Arlanda.

Många ser med avund på hur Kastrup växer och spelar en stor roll för Danmarks ekonomi och välstånd. Avgörande för Kastrups positiva utveckling är placeringen nära huvudstaden och flygplatsens stora linjenät. Sverige har ett helt annat trafikmönster med betydelsefull inrikestrafik och därför behövs citynära Bromma som komplement till Arlanda för att ge motsvarande positiva effekt som Kastrup har för Köpenhamn och Öresundsregionen.

Placeringen av Bromma flygplats är en strategisk fördel för Sverige. Hit kan vi färdas till och från olika delar av Sverige för att möjliggöra att landets olika delar hålls samman. Närheten till centrala Stockholm och den utbyggda kollektivtrafiken gör att det är smidigt och enkelt att resa till och från Bromma. Flygplatsen är viktig för näringslivet och för att upprätthålla centrala funktioner i riket med regering, riksdag och myndigheter. Närheten till universitets­sjukhuset Karolinska talar också för Brommas samhälls­viktiga hantering av ambulans- och sjuktransporter. Det vore därför dumdristigt att lägga ned den fungerande infrastruktur som Bromma utgör. Låt i stället flygplatsen vara kvar och utvecklas i enlighet med den klimat­omställning som pågår med full kraft inom flygbranschen.

Regeringen har själv med elektrifierings­kommissionen och organisationen Fossilfritt Sverige pekat på flyget som en viktig del i klimatomställningen. Låt det arbetet fortgå. Redan inom några år kommer vi att se stora förändringar med ny teknik och nya bränslen som minskar klimatpåverkan. Det ökade godsflödet skapar helt nya möten mellan kund och företag. Se bara på hur hem­leveranser av varor exploderat de senaste åren och hur nya aktörer som Foodora och boxföretag snabbt tar plats i vår vardag. Drönare som snabbt transporterar gods från A till B kommer att öka i betydelse. En citynära flygplats som Bromma är strategiskt viktig för att underlätta transporter av olika slag.

I debatten förs ofta fram att en nedläggning av Bromma flygplats skulle möjliggöra för Stockholm att komma tillrätta med bostadsbristen – i debatten nämns 30 000 och 50 000 nya bostäder på Bromma­området inom tio år. Är det ens möjligt logistiskt och praktiskt att få fram ett så stort antal bostäder på den tiden? De moderata kommunpolitikerna König Jerlmyr och Larsson har i en debattartikel helt nyligen beskrivit att det överhuvudtaget inte är genomförbart. Tvärtom tar det minst 60 år innan ett sådant nytt område är färdigt enligt de ledande Moderaterna i Stockholms stadshus. Att bygga en sådan stadsdel motsvarar en relativt stor, svensk kommun med 75 000–150 000 invånare som ska byggas upp. Förutom de planeringstider, investeringar och färdigställande som krävs för att bygga upp ett helt nytt samhälle, ska det dessutom integreras i ett Stockholm som redan är överbelastat på vägar och i kollektivtrafiken.

Vi har därför en situation där de argument som framförs kring miljö, buller, och bostadsbyggande faller eller är tveksamma, givet flygets tekniska utveckling. Att Bromma skulle vara svaret på bostadsbristen i Stockholm är helt enkelt orealistiskt.

Vi har förstått av regeringen att Swedavias rapport, som ännu inte offentliggjorts, om minskat flygande och bristande lönsamhet för Bromma flygplats spelar en avgörande roll. Där har vi ett konstruktivt förslag: vi företräder en grupp företag som vill driva flygplatsen vidare. Bromma flygplats står alltså inte och faller med om staten vill driva den eller inte – vi är redo att ta vid och kommer med glädje säkerställa att flyget kan fortsätta fungera för hela Sverige och låta den positiva teknikomvandlingen fortsätta.

Vi föreslår att det införs ett moratorium, en längre tid utan avgörande beslut, för Bromma flygplats i tio år. Vi vill att regering, riksdag och Stockholms stad ställer sig bakom moratoriet. Under tiden kan arbetet att utreda en utbyggnad av Arlanda fortgå samtidigt som vi får se hur resandet förändras, vilka nya behov och tekniska lösningar som kommer på plats. Får vi rätt kommer Bromma att behövas som flygplats även i framtiden. Får vi fel är ingen tid förlorad då Arlanda i så fall kan förberedas för en ordnad avveckling av Bromma till 2038 som var planen från början.

Vi är dock övertygade om att det kommer finnas ett stort behov av en citynära flygplats till landets huvudstad. Låt Bromma flygplats i lugn och ro få utvecklas och möta den nya tiden. Ett moratorium på tio år är det enda vi önskar från regering, riksdag och Stockholms stad.

Wilhelm Wohlfahrt
vd ACR, Aviation Capacity Resources, företräder Bromma Airport Group
Jon Melkersson
vd Airleap
Peter Gustafsson
vd Bromma Air Maintenance
Johan Emmoth
vd Grafair
Fredrik Kämpfe
branschchef Transportföretagen Flyg

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.