Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Förlängt kontantstöd kan rädda företag ur krisen

Förlängt kontantstöd kan rädda företag ur krisen

Om transportsektorn ska klara sig ur coronakrisen behöver kontantstödet förlängas. Många företag har sett sina verksamheter gå ner till nära noll samtidigt som de har avgifter och utgifter att betala. Vill vi ha en stark och hållbar transportsektor kvar vid återstarten behövs kraftfullare insatser.

Många företag inom transportsektorn har tappat stora delar av sin omsättning till följd av coronapandemin. Flera företag, framförallt persontransporter och transporter inom besöksnäringen, drabbades tidigt av minskad efterfrågan på transporttjänster när samhället stängde ned.

Vad som framförallt skulle hjälpa transportsektorn, är ett utvecklat och förlängt kontantstöd. Coronapandemin pågår och stödet omfattar bara två månader. Vi vill alltså se att stödet förlängs, åtminstone till september för att sammanlagt omfatta sex månaders minskade intäkter.

Kontantstödet hjälper företagen att täcka delar av de fasta kostnaderna utifrån hur mycket man tappat i omsättning. Hur väl Sverige klarar återhämtningen efter att coronapandemin släppt sitt grepp beror i hög grad på hur väl vi lyckats rädda näringslivet.

Redan innan coronapandemin var utländsk konkurrens ett faktum. Nu riskerar Sverige bli omkörda om inte tillräckliga insatser görs för att hjälpa svenska transportföretag igenom krisen. Det kan få konsekvenser för både hållbarhet, jobb och tillgänglighet.

Sommaren 2020 kommer innebära en ständig kamp för våra medlemsföretag att överleva. Om Sverige vill ha fungerande och konkurrenskraftiga transporter när coronaviruset väl klingat av krävs det kraftiga stödåtgärder och dessa krävs omgående.

Marcus Dahlsten, vd, Transportföretagen
Tina Thorsell, samhällspolitisk chef, Transportföretagen

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.