Taxiförareavtalet

Nytt Taxiavtal för förare – alla stridsåtgärder återkallade

Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) har den 30 augusti 2023 träffat ett nytt kollektivavtal för taxiförare med Svenska Transportarbetareförbundet (Transport). Mot bakgrund av det nya avtalet har Transport återkallat samtliga konfliktvarsel. Det innebär att inga stridsåtgärder kommer att bryta ut. Alla medarbetare, inklusive Transports medlemmar, ska arbeta som vanligt.

Läs pressmeddelande om det nya taxiföraravtalet

Mer information om kollektivavtalet kommer inom kort att skickas ut via ett cirkulär och finnas här på hemsidan.