Riksavtal arbetstagare på civilflygområdet/fraktflygområdet

  • 30 november, Kravväxling med Svenska Transportarbetareförbundet 
  • 14 december, Avtalsförhandling