Riksavtal arbetstagare på civilflygområdet/fraktflygområdet - klara

De tre riksavtalen för civilflyg, flygplansmekaniker och fraktflyg har ingåtts mellan arbetsmarknadens parter. Avtalen gäller från den 1 oktober 2023 till den 30 september 2025.

- Vi har nu träffat tre nya avtal som landade på det av industrin satta märket och med en avtalslängd som innebär att vi får arbeta vidare under stabila förhållanden. Jag gläds extra mycket åt att parterna enats om att införa en ny lönemodell med möjlighet till individuell lönesättning på civilflygsavtalet. I framtiden kommer kompetens och erfarenhet att kunna premieras på ett helt annat sätt, säger Linda Räfsbäck, förhandlingschef Svenska Flygbranschen.