Kabinavtalet - klart

Svenska Flygbranschen, ett förbund inom Transportföretagen, har tecknat ett nytt Kabinavtal med Unionen för kabinanställda. Avtalet landade på märket med en avtalslängd på två år.

Det nya Kabinavtalet innebär kostnadsökningar inom ramen för märket och det sträcker sig över en avtalsperiod om två år. Avtalet gäller från den 1 april 2023 till den 30 april 2025.

Den svenska flygbranschen verkar på en internationell marknad där konkurrensen är hård. Ett nytt kollektivavtal för kabinanställda är en förutsättning för företagen att kunna planera sin verksamhet.

Vill du som medlemsföretag veta mer om detta så finns det ett cirkulär här på vår hemsida.