Hamn- och Stuveriavtalet klartt

Nu är avtalet för Sveriges omkring 3000 hamn- och stuveriarbetare undertecknat med Transport. Efter förhandlingar kom Sveriges Hamnar, ett förbund inom Transportföretagen, och Transportarbetarförbundet överens om ett kollektivavtal som ligger inom ”Märket” på 7,4 procent med en avtalsperiod om två år.