Hamn- och Stuveriavtalet

  • 14 februari, Kravväxling
  • 17-19 april, Avtalsförhandling
  • 24-25 april, Avtalsförhandling