Bensin- och Garageavtalet klart

Motorbranschens Arbetsgivareförbund har den 21 april 2023 slutit avtal med Svenska Transportarbetareförbundet för anställda inom avtalsområdet för Bensin- och Garageavtalet.

- Avtalet följer märket som industrins parter tecknat med ett samlat avtalsvärde på 7,4 procent över två år. Bensin- och Garageavtalet omfattar 560 företag och 4 250 anställda på bensin-/servicestationer. Det här är ett viktigt avtal som stärker företagens konkurrenskraft och där parterna enats om förändring av lönetabellen som innebär en något ökad differentiering mellan stegen i tabellen, säger Hanna Alsén, förhandlingschef på Motorbranschens Arbetsgivareförbund.

Mer information om avtalet hittar du i kommande cirkulär.