Bensin- och Garageavtalet

  • 21 februari, Kravväxling med Svenska transportarbetareförbundet
  • 20-21 april, Avtalsförhandling
  • 27 april, Avtalsförhandling