Senaste information om ditt avtal

Nedan hittar du information för några av Transportföretagens större avtalsområden och om dessa är undertecknade. När ett avtal tecknas lägger vi ut detta som ett pressmeddelande på hemsidan och skickar kort därefter ut cirkulär med mer detaljerad information.

Notera att förändringar i exempelvis förhandlingsdatum kan ske med kort varsel och att det just nu pågår förhandlingar på en rad olika avtalsområden.