Här kan du se avtalsrörelsens olika faser

Så fungerar avtalsrörelsen i bilder

Avtalsrörelsen 2023

Vill du veta mer om avtalsrörelsen och vilka som påverkas? Då har du kommit rätt. Här i bildspelet så kan du klicka på korten och veta mer.

En avtalsrörelse innebär att flera förhandlingar om nya kollektivavtal pågår mer eller mindre samtidigt. Industrin är först ut, eftersom det är den sektor som har bäst möjligheter att träffa avtal som bidrar till stärkt internationell konkurrenskraft för svenskt näringsliv.

Hur många avtal förhandlas?

Det finns mer än 100 centrala parter, drygt 50 arbetsgivarorganisationer och lika många fackförbund, som tillsammans tecknar omkring 650 kollektivavtal. Ett kollektivavtal löper vanligtvis på viss tid. Den vanliga löptiden har varit ett till tre år.

När ett kollektivavtal har löpt ut har fredsplikten upphört. Ett fackförbund kan därför varsla om stridsåtgärder – exempelvis strejk – för att få igenom sina krav.

Arbetsgivarna kan svara med lockout – utestängning från arbetsplatsen. Målet är att förhandla fram nya avtal innan de gamla upphör.

Industriavtalet - Ett nytt sätt att förhandla

Sverige har haft en historia av okontrollerade kostnadsökningar på 1970- och 1980-talen. Det ledde till hög inflation och till att Sveriges konkurrenskraft försämrades.

Det var också grunden till att fack och arbetsgivare inom industrin träffade Industriavtalet 1997 (ett avtal som förnyades 2011 respektive 2016) som innebar ett nytt sätt att se på förhandlingar och konfliktlösning i Sverige.

Industriavtalet innebär att parterna inom industrin sätter ”märket” och att övriga parter ska respektera det. Avtalet reglerar hur förhandlingarna om kollektivavtalen mellan de olika parterna som har undertecknat avtalet ska gå till.

Tanken är att minimera risken för konflikter genom
att skapa förutsättningar för att nya avtal ska
kunna träffas innan de gamla avtalen har
upphört att gälla.

Industrins avtal är riktmärke för avtalen på övriga arbetsmarknaden. När märket är satt väntar omförhandlingar av flera hundra avtal i alla andra branscher.

Hur förbereder sig Transportföretagen?

Förhandlingarna förbereds genom
att parterna tar fram förhandlingsmål
och krav. Därefter utväxlas avtalskrav.

Förhandlingscheferna leder arbetet
med hjälp av sitt kansli
och en delegation. 

Förhandlingarna ska normalt starta
senast tre månader innan de gamla
avtalen löper ut.

Om inte ett nytt avtal har träffats
när en månad återstår av avtalstiden
följer en fas då ”opartiska ordförande”,
som parterna själva har utsett,
leder förhandlingarna.

Förbundsförhandlingar

För många av våra avtal byts krav redan innan märket sätts, men då handlar yrkandena om allmänna villkor, exempelvis arbetsförhållanden och arbetstider. Det sker med andra ord parallellt med förhandlingarna om märket.

Avtalen skrivs under

När förhandlingarna om såväl löneökningar
som förbundsförhandlingarna om arbetsvillkor
är färdiga skrivs sedan nya kollektivavtal för
kommande avtalsperiod.

Längden på avtalen kan variera beroende
på vad parterna kommer överens om och
hur situationen i omvärlden ser ut.

De kan gälla i allt från ett år till att vara fleråriga.