Vad är märket?

Märket förhandlas av industrins parter, ett arbete som går in i slutspurten i slutet av mars. Vill du läsa mer om hur förhandlingarna om märket fortskrider? Besök då exempelvis Teknikföretagen eller Industriarbetsgivarna.

Industriavtalets parter: 

Arbetsgivarorganisationer: Grafiska Företagens Förbund, IKEM – Innovations- och kemiarbetsgivarna, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, Gröna arbetsgivare, Teknikföretagen, TEKO Sveriges Textil och Modeföretag och Trä- och Möbelföretagen.

Arbetstagarorganisationer: GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Livsmedelsarbetareförbundet, IF Metall, Sveriges Ingenjörer, Unionen.

Håkan Filipsson

Kommunikationsansvarig med fokus på arbetsgivarservice och Juridik