Vad innebär "märket" för lönerevisionen?

Nu talas det mycket om "märket" i medierna. Märket är det avtal som förhandlas av arbetsgivarna industrin och facken och som blir normerande för avtalsförhandlingarna även på andra avtalsområden. Men det är först när respektive avtal slutförhandlats som vi kan säga vad detta får för konsekvenser för lönerevision och annat inom det specifika avtalsområdet.

Vill du veta mer om när just ditt avtalsområde blir klart kan du titta här: Viktiga datum för avtal

Vill du läsa mer om hur "märket" och avtalet mellan industrin och LO? Besök då exempelvis Teknikföretagen eller Industriarbetsgivarna.

I korthet ser "märket" ut så här för industrin:

Avtalslängd: 24 månader

Procentsats: 7,4 %; (-4,1 % 2023, -3,3 % 2024)

Industriavtalets parter: 

Arbetsgivarorganisationer: Grafiska Företagens Förbund, IKEM – Innovations- och kemiarbetsgivarna, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, Gröna arbetsgivare, Teknikföretagen, TEKO Sveriges Textil och Modeföretag och Trä- och Möbelföretagen.

Arbetstagarorganisationer: GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Livsmedelsarbetareförbundet, IF Metall, Sveriges Ingenjörer, Unionen.

'Så fungerar märket'