Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Marcus Dahlsten: ’Målet är att vi går ur avtalsrörelsen med så bra förutsättningar som möjligt’

Avtalsrörelsen pågår för fullt. Märket är satt. För Transportföretagens del har de första avtalen tecknats, för andra pågår förhandlingar eller kravväxling. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten ser framför sig att det nu är av avgörande betydelse att landa på ett bra sätt för att ge företagen arbetsro i dessa osäkra tider.

För några veckor sedan sattes det så kallade ”märket”, som ska avgöra löneökningstakten de kommande åren. Förhandlingarna har i år varit krångliga, menar Marcus Dahlsten, med tanke på coronapandemin som har lagt sig över stora delar av näringslivet:

– Förhandlingarna har varit extra besvärliga för parterna inom industrin att hantera, detta eftersom ekonomin i stora delar är tudelad. Många sektorer, branscher och företag har gått oerhört dåligt, för ytterligare andra har vi i praktiken ett näringsförbud. Samtidigt finns det andra branscher som har haft relativt goda förutsättningar. Det som kan sägas sammantaget är att nivån på märket är smärtsamt hög med tanke på det osäkra läge som vi befinner oss i.

Samtidigt menar Marcus Dahlsten att den svenska modellen med en märkessättning som sker via industrins parter är en modell som har tjänat Sverige och branschen väl och som fortsätter att göra det.

– Det är den modell som vi har för lönesättning i Sverige och det är något som såväl Transportföretagen som hela sektorn ställer sig bakom.

Det finns också en stor osäkerhet kring hur situationen kommer att se ut framöver

Coronaläget innebär att själva förhandlingarna i år måste genomföras på andra sätt än brukligt, i år sker exempelvis en större del av interaktionen digitalt.

– Vad gäller avtalskrav från våra motparter är det nog inte så att coronaläget i hög grad har påverkat, men självklart är det så att situationen påverkar företagen i vår sektor då det går väldigt dåligt för en del branscher. Det finns också en stor osäkerhet kring hur situationen kommer att se ut framöver.

Med tanke på den besvärliga situationen i våras, då många avtalsförhandlingarna skulle ske – inklusive märkessättningen – förlängdes många avtal och märkessättningen senarelades till hösten. Det innebär också att många avtal – i Transportföretagens fall handlar det om nära 60 kollektivavtal – nu ska förhandlas på kort tid.

– Det är klart att det blir en ansträngd situation att genomföra en avtalsrörelse på en tredjedel av den tid som vi brukar.

Det finns en risk att årets avtalsrörelse kommer att bli utmanande, menar Marcus Dahlsten:

– Jag tror att det kommer att bli en i delar stökig avtalsrörelse. Vi har redan sett några varsel om konflikt och tittar vi brett över hela näringslivet mellan samtliga förbund inom Svenskt Näringsliv kan det absolut bli så att vi ser fler.

– Sammantaget kommer det att bli några månader med hårt arbete för såväl oss som för våra motparter. Men målet är att vi går ur avtalsrörelsen med så bra förutsättningar som möjligt för våra medlemsföretag att bedriva sin verksamhet under.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.