Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Annika Nordin: Det är en mycket komplex situation i år

Avtalshösten går nu in i sitt mest intensiva skede. För Transportföretagens räkning handlar det om nära 60 kollektivavtal som förhandlas.
– Det är en mycket komplex situation i år, berättar Annika Nordin, chef för arbetsgivarservice hos Transportföretagen och förhandlingschef för Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Sveriges Bussföretag.

Avtalsrörelsen har gått in i sin skarpa fas. Industrins parter har kommit överens om det så kallade Märket, som ska styra löneökningstakten kommande avtalsperiod. Nu ska alla förhandlingar på förbundsnivå ros i land.

– Märket har tjänat oss väl inom hela transportsektorn och har varit en bra bas för en rimlig löneökning under många år. Den här gången ligger märket högt med tanke på den rådande omvärldssituationen. Därför kommer det att vara mycket svårt för de delar hos oss som sysslar med persontrafik att hantera löneökningar på den här nivån, det kommer att bli smärtsamt för företagen, säger Annika Nordin.

Hon fortsätter:

– Samtidigt kan vi nu konstatera att vi har ett märke, även om det ligger högt har vi det att förhålla oss till, det skapar en stabil utgångspunkt som vi kan vara eniga om med våra motparter.

Med tanke på coronapandemin har avtalsförhandlingarna för många av de avtal som Transportföretagens förbund tecknar skjutits framåt, från våren till hösten.

– Dels blir det komprimerat i tid, dels innebär det att det blir få tillfällen att förhandla. Året har bara så många dagar kvar. Förhandlingarna äger rum i Stockholm, här finns också restriktioner med hänsyn till den pågående pandemin som påverkar hur vi kan träffas, det påverkar medlemsföretag, våra delegationer, medarbetare, fackförbundens delegationer och ombudsmän. Sammantaget får situationen konsekvenser, både positiva och negativa. Vi måste komma fram till kärnfrågor direkt men det blir samtidigt svårt att reda ut frågorna i botten.

Stor osäkerhet framåt

Avtalsrörelsen påverkas således i hög grad av pandemin, och kanske ännu mer än vad någon visste i våras:

– Ingenting är som vi förväntade oss, varken hur vi bedriver förhandlingarna eller de ekonomiska ramarna som vi måste förhålla oss till. Sedan ska vi ha klart för oss att vi inom Transportföretagen haft områden med bara en mindre nedgång och andra som stått helt still. Det finns en väldig bredd och så ser det ut inom hela Svenskt Näringsliv, säger Annika Nordin.

Hon fortsätter:

– Situationen är annorlunda även för våra fackliga motparter, men det finns ingen förståelse för att läget ska ha effekt på löneökningstakten. För att höja löner måste bolag ha intäkter, nu hamnar vi i en situation där företagen för att kunna höja löner behöver göra sig av med annan personal eller genomföra andra besparingar.

Det är inte heller bara pandemin som påverkar Transportföretagens medlemmar och förhandlingar. Under hösten har också LAS-förhandlingarna genomförts, vilket har stor påverkan på årets avtalsrörelse. Annika Nordin menar att splittringen inom LO-kollektivet, som inneburit att LO inte antagit den överenskommelse som Svenskt Näringsliv och PTK ställt sig bakom, vållar problem:

– Det blir lite som att vi förhandlar mot ett rörligt mål. Vi vet ännu inte hur lagstiftarens förslag på förändringar kommer att se ut. Facket eller vi kan i vår byteshandel byta till oss saker som förlorar allt värde med ett penndrag hos lagstiftaren.

En del av de frågor som facken inte fick gehör för i de övergripande förhandlingarna kan nu som en konsekvens av att ramverket inte finns på plats komma att dyka upp igen i olika former i årets avtalsrörelse, exempelvis inskränkningar i möjligheten att visstidsanställa.

Allt sammantaget innebär situationen att årets avtalsrörelse kan bli problematisk, menar Annika Nordin.

– Jag förväntar mig oftast krångliga avtalsrörelser. Varje gång vi gör affärer med facken vill de flytta fram sina positioner, det förändras inte av att vi är mitt i en pandemi. Men det är en mycket komplex situation i år.

Hon avslutar:

– Vi får inte heller glömma bort att i varje avtalsrörelse finns en latent risk för konflikt, men vår förhoppning är att inga motparter är så pass oansvariga utan att de är förnuftiga och ser att Sverige befinner sig i en djup kris.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.